พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดเป็นหุ้นส่วนได้ไหม

รับทำบัญชี.COM | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดเป็นหุ้นส่วนได้ไหม

Click to rate this post!
[Total: 47 Average: 5]

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดเป็นหุ้นส่วนได้ไหม

คือตอนนี้ผมจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเจ้าของคนเดียวอยู่ แต่ค้าขายของทางเน็ตร่วมกับเพื่อน 2 คน รายรับมีเข้ามาบัญชีเดียวโดยใช้ชื่อร้านที่จดทะเบียนพาริชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบัญชีธุรกรรมทั้งหมด (ก็คือบัญชีเป็นชื่อของผมอยู่) จะเสียภาษีแบบเหมา เพราะเป็นสินค้าประเภทซื้อมาขายไป 40(8) ร้านผมซื้อมาขายไปต้องแบ่งกำไร เป็นสองส่วนเสมอๆ แต่ตอนยื่นภาษี ผมยื่นคนเดียว จึงเกิดคำถามที่ว่า… 1.สามารถแยกกันยื่นภาษีคนละครึ่งได้หรือไม่ 2.หากจดเป็นหุ้นส่วนสามัญ สามารถแบ่งยอดขายแยกกันยื่นได้หรือไม่ 3.มีวิธีไหนที่สามารถแยกกันยื่นได้ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วผมจะจดอะไรดีครับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จด หสม ได้ไหมหรือจดทะเบียนธรรมดาแต่เจ้าของ 2 คน คือผมเข้าไปเขตเค้าก็ไม่เคยจด เค้าก็งง ผมก็งง

ตอบ: +++ จากคำถามดังกล่าวนะค่ะ +++ 1. รายได้ที่เข้าร้านค้าทั้งหมดไม่สามารถแยกยื่นได้ค่ะ เพราะจดทะเบียนร้านค้าในนามของบุคคลคนเดียว ถ้าต้องการยื่นแยก ต้องจดทะเบียนร้านค้าในชื่อของทั้งสองคนค่ะ 2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ  ต้องใช้หุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ค่ะ 3. ต้องจดทะเบียนในนามของ ทั้งสองคนค่ะ ถึงจะสามารถแยกยื่นได้ค่ะ **** การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์อันเป็นอาชีพปกติ ดังนี้ 1) ซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บุคคลที่มีเว็บไซด์เพื่อทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 2) บริการอินเตอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider) 3) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Web Hosting) 4) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Marketplace)ซึ่งในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าจะจดเเบ หสม. ต้องจดทะเบียนการค้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบของ หสม.ก่อนค่ะ ถึงจะขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขตในรูปแบบของ หสม.ได้ค่ะ
ตอบ: +++ จากคำถามดังกล่าวนะค่ะ +++ 1. รายได้ที่เข้าร้านค้าทั้งหมดไม่สามารถแยกยื่นได้ค่ะ เพราะจดทะเบียนร้านค้าในนามของบุคคลคนเดียว ถ้าต้องการยื่นแยก ต้องจดทะเบียนร้านค้าในชื่อของทั้งสองคนค่ะ 2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้องใช้หุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ค่ะ 3. ต้องจดทะเบียนในนามของ ทั้งสองคนค่ะ ถึงจะสามารถแยกยื่นได้ค่ะ **** การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์อันเป็นอาชีพปกติ ดังนี้ 1) ซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บุคคลที่มีเว็บไซด์เพื่อทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 2) บริการอินเตอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider) 3) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Web Hosting) 4) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Marketplace)ซึ่งในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าจะจดเเบ หสม. ต้องจดทะเบียนการค้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบของ หสม.ก่อนค่ะ ถึงจะขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขตในรูปแบบของ หสม.ได้ค่ะ
ตอบ: +++ จากคำถามดังกล่าวนะค่ะ +++ 1. รายได้ที่เข้าร้านค้าทั้งหมดไม่สามารถแยกยื่นได้ค่ะ เพราะจดทะเบียนร้านค้าในนามของบุคคลคนเดียว ถ้าต้องการยื่นแยก ต้องจดทะเบียนร้านค้าในชื่อของทั้งสองคนค่ะ 2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้องใช้หุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ค่ะ 3. ต้องจดทะเบียนในนามของ ทั้งสองคนค่ะ ถึงจะสามารถแยกยื่นได้ค่ะ **** การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์อันเป็นอาชีพปกติ ดังนี้ 1) ซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บุคคลที่มีเว็บไซด์เพื่อทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 2) บริการอินเตอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider) 3) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Web Hosting) 4) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Marketplace)ซึ่งในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าจะจดเเบ หสม. ต้องจดทะเบียนการค้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบของ หสม.ก่อนค่ะ ถึงจะขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขตในรูปแบบของ หสม.ได้ค่ะ

 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดเป็นหุ้นส่วนได้ไหม