พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น

รับทำบัญชี.COM | พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์?

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

วันเปิดทำการ: วันอาทิตย์ – วันอังคาร
เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 16.00
45 หมู่ 2 ตำบลท่าวาสุกรี เป็นสถานที่ที่สามารถชมได้ทั้งครอบครัว ภายในจัดแสดงของเก่า ภาพถ่ายโบราณ ฟิล์มกระจกสมัยรัชกาลที่ 4 เหรียญเงินตรา แสตมป์ พระพุทธรูป ภาพวาด ชั้นที่ 2 มีของเล่นหายาก เป็นล้านชิ้น มีอายุกว่า 100 ปี ที่น่าศึกษามากมาย เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท สอบถามรายละเอียดโทร. 0 3532 8949-50 หรือ www.milliontoymuseum.com
ที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.
Related Posts via Categoriesศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (1)พระที่นั่งเพนียด (1)ตลาดน้ำคลองสระบัว (1)เขื่อนพระราม 6 (1)มัสยิดนูรุ้ลยะมาล (1)

พิพิธภัณฑ์ (Museum) เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของทางวัฒนธรรม, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, และวัฒนธรรมของมนุษย์เพื่อการศึกษา, ความเรียนรู้, และความสนใจของบุคคลที่มาเยี่ยมชม. พิพิธภัณฑ์มักมีการจัดแสดงอย่างใส่ใจเพื่อแสดงและอธิบายเรื่องราว, ประวัติ, และความสำคัญของสิ่งของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์

นอกจากการแสดงสิ่งของทางวัฒนธรรมและศิลปะ พิพิธภัณฑ์ยังมีบทบาทอื่นๆ ด้วย เช่น

  1. การศึกษาและการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่คนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ศิลปะ, และวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้จากการแสดงและการบรรยายสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้

  2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสนใจ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักเรียนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาเยี่ยมชม

  3. การสนับสนุนงานวิจัย บางพิพิธภัณฑ์มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานวิจัยทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, และวิทยาศาสตร์ โดยการเปิดโอกาสให้นักวิจัยศึกษาและวิจัยช่วยกันในการสำรวจและศึกษาความรู้

  4. การประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์มักจัดกิจกรรมและนิทรรศการพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์กับชุมชน และสร้างสัมพันธภาพระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสาธารณะ

  5. การอนุรักษ์และการเก็บรักษา บางพิพิธภัณฑ์มีบทบาทในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งของทางวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อให้รุ่งเรืองต่อรุ่งเรือง

พิพิธภัณฑ์มีหลายประเภท รวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะ, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, และอื่น ๆ แต่ละประเภทมีความเน้นและสิ่งของที่แสดงแตกต่างกันตามลักษณะของพิพิธภัณฑ์นั้นๆ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์นั้นๆ