ฟลีแลนซ์เข้าประกันสังคมได้ไหม

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา 40 เข้าระบบ ประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 301 Average: 5]

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40

การประกอบอาชีพอิสระเองหรือว่าฟรีแลนซ์ โดยไม่อาศัยเงินเดือน ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จมีรายได้มากพอที่จะใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ บางครั้งอาจจะจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างอื่นที่สำคัญกว่า จึงทำให้ต้องหาความมั่นคงด้านการักษาพยาบาล นั้นก็คือ สิทธิประกันสังคม

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40
ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40

ประเด็นสำคัญ

 • ฟรีแลนด์สมัครประกันสังคมได้หรือไม่แล้วถ้าสมัครได้ต้องจ่ายเงินมาตราไหน
 • เคยทำงานบริษัทนำส่งประกันสังคมมาตรา 33 อยู่ เมื่อออกจากงาน เป็นฟรีแลน์ยังสามารถส่งประกันสังคมต่อเองได้หรือไม่ 
 • ประกันสังคมมาตรา 40 มีเงื่อนไขอย่างไร ถ้าต้องการจะสมัครและส่งเงินสมทบเอง และมีสิทธิอะไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องตอบก่อนว่า “ฟรีแลนซ์” ก็คือ อาชีพอิสระ สามารถสมัครประกันสังคมเพื่อส่งเงินสมทบเองได้โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

 1. ไม่เคยมีการสมัคร หรือนำส่งเลยสามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 โดยการสมัครมาตรา 40 ได้เลย 
 2. เคยทำงานประจำแล้วมีการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 มาตลอด เมื่อออกจากงานมาเป็นฟรีแลนซ์ สามารถ นำส่งเงินสมทบต่อเองได้ โดยสมัครมาตรา 39 (ไม่ต้องนับสิทธิประกันสังคมใหม่)
 3. กรณีนี้จะ คล้าย กรณีที่ 2 แต่ เมื่อออกจากงาน ขาดการนำส่งเกิน 6 เดือน จะต้อง สมัครมาตรา 40 เพียงอย่างเดียว (นับสิทธิประกันสังคมใหม่)

สมัครมาตรา40

ประกันสังคมมาตรา 40 เงื่อนไข ดังนี้

 1. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
 4. ไม่เป็นข้าราชการหรืออาชีพที่ยกเว้นตามสิทธิประกันสังคม
 5. บุคคลพิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน
 6. มีสัญชาติไทย
 7. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 8. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40 สมัครมาตรา40
ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40

ประกันสังคมมาตรา 40

ประกันสังคมมี 3 ทางเลือก

 1. จ่าย 70 บาท/เดือน รัฐช่วยสมทบ 30 บาท/เดือน 
 2. จ่าย 100 บาท/เดือน รัฐช่วยสมทบ 50 บาท/เดือน
 3. จ่าย 300 บาท/เดือน รัฐช่วยสมทบ 150 บาท/เดือน 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ
 • เงินค่าทำศพ กรณีตาย/ เงินสงเคราะห์กรณีตาย
 • เงินบำเหน็จชราภาพ เงินสงเคราะห์บุตร

ทางเลือกที่ 1 

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณีคือ

 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน
 • เงินค่าทำศพ 25,000 บาท และเงินสมทบอีก 8,000 (กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน)

ทางเลือกที่ 2

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณีคือ

 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน
 • เงินค่าทำศพ 25,000 บาท และเงินสมทบอีก 8,000 (กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน)
 • เงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน

ทางเลือกที่ 3

รูปแบบที่ 3 คือรูปแบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมให้ใกล้เคียงกับแรงงานในระบบ โดยเราต้องจ่ายค่าประกันตน 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 450 บาท แต่จะได้รับความคุ้มครองมากถึง 5 กรณีเลยทีเดียว คือ

 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย ถ้านอนโรงพยาบาลจะได้รับวันละ 300 บาท ถ้าแพทย์สั่งให้หยุดงาน 3 วันขึ้นไป แต่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล จะได้รับวันละ 200 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ตลอดชีวิต)
 • เงินค่าทำศพ 50,000 บาท
 • เงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิน 2 2 คน)
 • เงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน และในช่วงการระบาดโควิด-19 กลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ 9 กลุ่ม ที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด สามารถยื่นสิทธิขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ เพียงลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 
ลำดับ สิทธิประโยชน์ ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3
1 อุบัติเหตุเจ็บป่วย 300 300 300+(200/วัน) หยุดเกิน3วัน
2 ทุพพลภาพ 500-1,000 500-1,000 500-1,000 (ตลอดชีวิต)
3 เสียชีวิต 25,000+8,000 25,000+8,000 50,000
4 ชราภาพ –  ได้รับสิทธิ์ ได้รับสิทธิ์
5 สงเคราะห์บุตร 200/เดือน (0-6ปี)

Leave a Comment

Scroll to Top