ฟลีแลนซ์เข้าประกันสังคมได้ไหม

รับทำบัญชี.COM | ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา 40 เข้าระบบประกันสังคม?

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40

การประกอบอาชีพอิสระเองหรือว่าฟรีแลนซ์ โดยไม่อาศัยเงินเดือน ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จมีรายได้มากพอที่จะใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ บางครั้งอาจจะจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างอื่นที่สำคัญกว่า จึงทำให้ต้องหาความมั่นคงด้านการักษาพยาบาล นั้นก็คือ สิทธิประกันสังคม

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40

ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40

ประเด็นสำคัญ

 • ฟรีแลนด์สมัครประกันสังคมได้หรือไม่แล้วถ้าสมัครได้ต้องจ่ายเงินมาตราไหน
 • เคยทำงานบริษัทนำส่งประกันสังคมมาตรา 33 อยู่ เมื่อออกจากงาน เป็นฟรีแลน์ยังสามารถส่งประกันสังคมต่อเองได้หรือไม่ 
 • ประกันสังคมมาตรา 40 มีเงื่อนไขอย่างไร ถ้าต้องการจะสมัครและส่งเงินสมทบเอง และมีสิทธิอะไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องตอบก่อนว่า “ฟรีแลนซ์” ก็คือ อาชีพอิสระ สามารถสมัครประกันสังคมเพื่อส่งเงินสมทบเองได้โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

 1. ไม่เคยมีการสมัคร หรือนำส่งเลยสามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 โดยการสมัครมาตรา 40 ได้เลย 
 2. เคยทำงานประจำแล้วมีการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 มาตลอด เมื่อออกจากงานมาเป็นฟรีแลนซ์ สามารถ นำส่งเงินสมทบต่อเองได้ โดยสมัครมาตรา 39 (ไม่ต้องนับสิทธิประกันสังคมใหม่)
 3. กรณีนี้จะ คล้าย กรณีที่ 2 แต่ เมื่อออกจากงาน ขาดการนำส่งเกิน 6 เดือน จะต้อง สมัครมาตรา 40 เพียงอย่างเดียว (นับสิทธิประกันสังคมใหม่)

สมัครมาตรา40

ประกันสังคมมาตรา 40 เงื่อนไข ดังนี้

 1. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
 4. ไม่เป็นข้าราชการหรืออาชีพที่ยกเว้นตามสิทธิประกันสังคม
 5. บุคคลพิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน
 6. มีสัญชาติไทย
 7. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 8. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
ฟรีแลนซ์สมัครมาตรา40 สมัครมาตรา40

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40

ประกันสังคมมาตรา 40

ประกันสังคมมี 3 ทางเลือก

 1. จ่าย 70 บาท/เดือน รัฐช่วยสมทบ 30 บาท/เดือน 
 2. จ่าย 100 บาท/เดือน รัฐช่วยสมทบ 50 บาท/เดือน
 3. จ่าย 300 บาท/เดือน รัฐช่วยสมทบ 150 บาท/เดือน 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ
 • เงินค่าทำศพ กรณีตาย/ เงินสงเคราะห์กรณีตาย
 • เงินบำเหน็จชราภาพ เงินสงเคราะห์บุตร

ทางเลือกที่ 1 

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณีคือ

 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน
 • เงินค่าทำศพ 25,000 บาท และเงินสมทบอีก 8,000 (กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน)

ทางเลือกที่ 2

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณีคือ

 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน
 • เงินค่าทำศพ 25,000 บาท และเงินสมทบอีก 8,000 (กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน)
 • เงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน

ทางเลือกที่ 3

รูปแบบที่ 3 คือรูปแบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมให้ใกล้เคียงกับแรงงานในระบบ โดยเราต้องจ่ายค่าประกันตน 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 450 บาท แต่จะได้รับความคุ้มครองมากถึง 5 กรณีเลยทีเดียว คือ

 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย ถ้านอนโรงพยาบาลจะได้รับวันละ 300 บาท ถ้าแพทย์สั่งให้หยุดงาน 3 วันขึ้นไป แต่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล จะได้รับวันละ 200 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ตลอดชีวิต)
 • เงินค่าทำศพ 50,000 บาท
 • เงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิน 2 2 คน)
 • เงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน และในช่วงการระบาดโควิด-19 กลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ 9 กลุ่ม ที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด สามารถยื่นสิทธิขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ เพียงลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 
ลำดับ สิทธิประโยชน์ ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3
1 อุบัติเหตุเจ็บป่วย 300 300 300+(200/วัน) หยุดเกิน3วัน
2 ทุพพลภาพ 500-1,000 500-1,000 500-1,000 (ตลอดชีวิต)
3 เสียชีวิต 25,000+8,000 25,000+8,000 50,000
4 ชราภาพ –  ได้รับสิทธิ์ ได้รับสิทธิ์
5 สงเคราะห์บุตร 200/เดือน (0-6ปี)

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )