งบต้นทุนการผลิตอังกฤษ

รับทำบัญชี.COM | ฟอร์มงบต้นทุนการผลิต Production Cost Budget ภาษาอังกฤษ?

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

งบต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ

MONEY CO.,LTD
Manufacturing Cost Statement
As Of December 31,2019
             
Direct Material:          Bath
  Beginning of raw materials       432,000.00  
  Plus Purchasr raw materials    526,000.00    
         Freight      150,000.00     676,000.00  
             
             
  Minus Return and discount      30,000.00    
           Discount        20,000.00       50,000.00  
             
  Raw materials for sale     1,058,000.00  
  Minus End of raw materials       245,000.00        813,000.00
Direct Labor:                515,000.00
Overhead:          
  Indirect Labor           10,000.00  
  Indirect Material           15,000.00  
  Repair and maintenance         25,000.00  
  Other production expenses       425,000.00        475,000.00
Cost of production           1,803,000.00
Plus Beginning of work in process            100,000.00
                1,903,000.00
Minus End of work in process            214,000.00
Cost of finished goods           1,698,000.00

แบบฟอร์ม งบต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ