ภงด 90 กับ ภงด 91 คือ ต่างกันอย่างไร

ภงด 90 กับ 91 ต่างกันอย่างไร
[Total: 461 Average: 5]

ภงด

ภงด คือ ?

ภงด คือ ภงดเ ป็นคำย่อ มาจากคำว่า “ภาษีเงินได้”

ภงด 90 คือ ?

ภงด 90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป เช่น รายได้จากการเป็นตัวประกอบในการแสดง มีห้องแถวให้เช่า หรือมีกิจการเป็นของตัวเอง

ภงด 90

ภงด 91

ภงด 91 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

ภงด 91

ตัวอย่างเช่น
1.สมศรี – เป็นพนักงานบัญชี รับเงินเดือนจากบริษัท มีเงินได้ประเภท 40(1) เพียงอย่างเดียว ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91
2.สมควร – ขายของออนไลน์ และมีทรัพย์สินให้เช่า มีเงินได้ 2 ประเภท คือ ขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(8) และรายได้จากค่าเช่า ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(5) จึงต้อง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90
3.วนิดา – เป็นพยาบาล และขายของออนไลน์ มีเงินได้ 2 ประเภท คือ เงินเดือนพยาบาล ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(1) และรายได้จากการขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภท 40(8) จึงต้อง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

ภงด 90 กับ 91 ต่างกันอย่างไร

 
ภงด 90 ใช้ยื่น ภาษีเงินได้ ที่เป็นงินเดือน เงินได้ประเภท 40(1) ต่างกันกับ ภงด 91 ภาษีเงินได้ที่ไม่ใช้เงินเดือนที่เป็นเงินได้
 

ภงด 90 ยื่นเมื่อไหร่

 
บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ .ง.ด.90/91 ภายในกำหนด หรือ ยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา (ปกติ กำหนดวันสุดท้าย ที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top