ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่

50 51 ภงด การยื่น บริษัทเปิดใหม่

Click to rate this post!
[Total: 173 Average: 5]

ยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่ ต้องยื่นเมื่อไหร่

ภ.ง.ด.51 คืองบประมาณกำไรขาดทุนครึ่งปี กิจการที่เปิดขึ้นในปีแรกได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบค่ะภ.ง.ด.50 คือแบบที่ทุกกิจการต้องยื่นทุกสิ้นรอบงวดระยะเวลาบัญชี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่ ต้องยื่นเมื่อไหร่
ยื่น ภงด.51,50 บริษัทเปิดใหม่ ต้องยื่นเมื่อไหร่

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top