ภงด50

อย่าลืม ภงด 50 คือ ยื่น ปี แบบ ภาษีเงินได้

Click to rate this post!
[Total: 270 Average: 5]

ภงด.50  คือ อะไร

คือภาษีที่นิติบุคคล ต้องดำเนินการ คำนวณจากผลประกอบการ ประจำงวดบัญชี นิติบุคคลใด หากมีรายได้ มากกว่ารายจ่าย จะต้องคำนวณ
เพื่อชำระภาษี โดยจะต้องยื่นไม่เกิน 180 วันหลังจากวันสิ้นงวดบัญชี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ภงด.50 

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top