ภาษีของแถม

รับทำบัญชี.COM | ของแถมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบันทึกบัญชีไหม

Click to rate this post!
[Total: 125 Average: 5]

ของแถมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือเปล่า

การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน
ในกรณีที่บริษัทขายเสื้อผ้า ได้ขายเสื้อหนึ่งตัวแถมอีกหนึ่งตัว โดยเสื้อที่แถมมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทไม่ต้องนำมูลค่า ของแถม มารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
แต่ถ้าบริษัทขายสินค้า 1 ชิ้น และแถมสินค้าชนิดเดียวกันอีก 2 ชิ้น ถ้าส่งเสริมการขายเช่นนี้ จะต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แถมอีก 2 ชิ้น นั้นมารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี เพื่อนำส่งภาษีขายด้วย

“ของแถม” (Promotional Item) หรือเรียกอีกชื่อว่า “ของแถมโปรโมชั่น” (Promotional Giveaway) คือ สิ่งของหรือสินค้าที่บริษัทหรือธุรกิจมอบให้กับลูกค้าหรือผู้ซื้อในบางกรณีเพื่อส่งเสริมการซื้อหรือส่งเสริมยี่ห้อสินค้า สินค้าแถมมักจะถูกจัดแจกในรายการโปรโมชั่นหรือกิจกรรมโปรโมชั่นที่บริษัทจัดขึ้น เช่น โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง หรือการแจกของแถมในงานแสดงสินค้า การจัดเตรียมของแถมโปรโมชั่นมักเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นของธุรกิจต่าง ๆ

ของแถมมักมีลักษณะเป็นสินค้าเล็กๆ ที่ไม่มีราคาสูงหรือมีต้นทุนต่ำ เช่น สติกเกอร์โลโก้บริษัท เสื้อยืดพร้อมโลโก้บริษัท แก้วน้ำพร้อมโลโก้ หรือสินค้าเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือยี่ห้อของบริษัท เป็นต้น การมอบของแถมมักเป็นวิธีในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า ส่งเสริมยี่ห้อสินค้า หรือเพิ่มมูลค่าให้กับการซื้อขาย และอาจเป็นการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในลูกค้าเพื่อให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทอีกครั้งในอนาคต.

การเลือกและออกแบบของแถมมักต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมและวัตถุประสงค์การตลาด เพื่อให้ของแถมมีความเหมาะสมและมีคุณค่าต่อลูกค้า การใช้ของแถมในการโปรโมตอาจช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )