ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่

Click to rate this post! [Total: 86 Average: 5] ภาษีธุร …

ภาษีขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ Read More »

Click to rate this post!
[Total: 86 Average: 5]

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว

ข้อหารือที่ กค 0811/17875
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/17875
วันที่
: 30 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสามีได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ผู้เดียว
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: ภริยาได้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2533 ได้ให้สามีซึ่งจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 เข้าอยู่อาศัยพร้อมโอนย้ายชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2533 ต่อมาได้ขายที่ดินพร้อมบ้านเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 การขายที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าวจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีตามข้อเท็จจริง ซื้อที่ดินพร้อมบ้านภายหลังจากได้จดทะเบียนสมรสกับสามีแล้ว ที่ดินและบ้านดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส ถือเป็นสินสมรสซึ่งมีอำนาจจัดการร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476 การที่สามีได้ย้ายเข้าอยู่และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงฝ่ายเดียว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2533 และได้ขายที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 จึงเป็นการขายสินสมรสแม้ผู้ขายจะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่สามีมีชื่อเพียงฝ่ายเดียว ก็ถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัย ดังนั้นการขายที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งสำคัญ ซึ่งผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและได้อาศัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 3(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6)แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 60/26264

การกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แจ้ง เพิ่ม บริษัท ออนไลน์ ทำง่ายๆ?

แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี 2565 คัดหนังสือรับรองบริษัท ออนไลน์  จองชื่อบริษัทออนไลน์ dbd จดทะเบียนออนไลน์ www.dbd.go.th บริการออนไลน์ แจ้งยืนยัน ผู้ทําบัญชี ปี 2565 ภายในวันที่ ขอหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ 
บันทึกรายรับรายจ่าย

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย #6 ทำเอง ส่งธนาคาร สมุดร้านค้าง่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน พ่อค้า แม่ค้า สมุด รายรับ-รายจ่าย ทํา เอง แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ร้านค้า บัญชีรายรับรายจ่าย excel ฟรี บัญชีรายรับรายจ่าย ง่ายๆ ฟอร์ม วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร วิธีทํารายรับรายจ่าย รายเดือน วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร ใกล้ฉัน ออนไลน์
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ ขายส่ง หมูสะเต๊ะ ไม้ละ 2 บาท แฟ รน ไช ส์ หมูสะเต๊ะ หมูสะเต๊ะ บีบี วัดลาดปลาดุก ขายส่ง หมูสะเต๊ะ ชลบุรี แฟ รน ไช ส์ ยิ้มสยาม เจ้าสัว หมูสะเต๊ะ หมูสะเต๊ะ แม่โอ๊ะโอ

ฟอเวิดเดอร์ ภาษี มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย freight forwarder มีบริษัทอะไรบ้าง ฟอเวิดเดอร์ คือ Freight Forwarder คือ Freight Forwarder หน้าที่ ขั้น ตอน การ ทํา งานของ Freight Forwarder freight forwarder คือใคร บริษัท Freight Forwarder รายชื่อ บริษัท freight forwarder ใน ไทย ใกล้ฉัน ออนไลน์

เช็ค #8 ความสำคัญและวิธีการใช้ในการทำธุรกิจ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช็คเงินสด คือ เช็คมีกี่ประเภท เช็ค co คือ เช็ค คือ ตั๋วเงินจ่าย เคลียริ่งเช็ค คือ แคชเชียร์เช็ค คือ โพสเช็ค คือ เช็คธนาคาร คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top