รับทำบัญชี.COM | ภาษีขายรอนำส่งปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ภาษีขายรอนำส่ง คือ

ภาษีขายรอนำส่ง คือ ภาษีที่ยังไม่ต้องนำส่งให้กรมสรรพากรเพราะยังไม่ถึงเวลา ภาษีตัวนี้จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในกิจการประเภท งานบริการ เพราะเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรได้ จึงตั้งบัญชีนี้ไว้ แต่ก็จะมีบางที่งานซื้อมา ขายไป ตั้งบัญชีนี้ อาจเพราะเวลาจ่ายชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้าอาจเกิดจากการขนส่งที่ล้าข้า บางกิจการอาจจะบันทึกไว้ก็ได้

ภาษีขายรอนำส่ง อยู่หมวดไหน

ภาษีขายรอนำส่ง อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีขายรอนำส่ง

1.เมื่อกิจการให้บริการแล้วยังไม่ได้ชำระชำระเงิน (ออกใบแจ้งหนี้)

2.เมื่อกิจกาได้รับเงินค่าบริการแล้ว

ภาษีขายรอนำส่ง คือ
ภาษีขายรอนำส่ง
ธุรกิจผลิตขวดลูกกลิ้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )