7% ภาษีขายรอนำส่ง คือ บันทึกหมวดบัญชี ไหน

[Total: 1108 Average: 5]

ภาษีขายรอนำส่ง คือ ?

ภาษีขายรอนำส่ง คือ ภาษีที่ยังไม่ต้องนำส่งให้กรมสรรพากรเพราะยังไม่ถึงเวลา ภาษีตัวนี้จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในกิจการประเภท งานบริการ เพราะเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรได้ จึงตั้งบัญชีนี้ไว้ แต่ก็จะมีบางที่งานซื้อมา ขายไป ตั้งบัญชีนี้ อาจเพราะเวลาจ่ายชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้าอาจเกิดจากการขนส่งที่ล้าข้า บางกิจการอาจจะบันทึกไว้ก็ได้

ภาษีขายรอนำส่ง อยู่หมวดไหน ?

ภาษีขายรอนำส่ง อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีขายรอนำส่ง ?

1.เมื่อกิจการให้บริการแล้วยังไม่ได้ชำระชำระเงิน (ออกใบแจ้งหนี้)

2.เมื่อกิจกาได้รับเงินค่าบริการแล้ว

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top