คลินิกทำฟัน

รับทำบัญชี.COM | 7 ขั้นตอนออกใบกำกับภาษีคลินิกทันตกรรม?

ภาษีคลินิกทันตกรรม

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน
ภาษีคลินิกทันตกรรม
ภาษีคลินิกทันตกรรม

คลินิกทำฟันเสียภาษีอย่างไร

ทันตแพทย์ส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจคลินิกทันตกรรมของตนเอง บางครั้งก็ร่วมมือกับเพื่อนทันตแพทย์คนอื่นๆ แต่ไม่ว่าด้วยวิธีใด หากคุณเป็นทันตแพทย์และต้องการเปิดคลินิกหรือกำลังคิดที่จะขยายธุรกิจ แผนธุรกิจคลินิกทันตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ดังนั้น จึงไม่แปลกใจที่ธุรกิจทันตกรรมยังคงสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนทันตแพทย์ที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ก็หันมาเปิดคลินิกทันตกรรม หรือคลินิกทำฟันเป็นของตนเอง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่สุด

คลินิกทำฟัน

แต่เมื่อใดที่มีรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย หากรายได้นั้นมาจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับยกเว้น VAT สูงเกิน 1.8 ล้านบาท ทันตแพทย์เจ้าของคลินิกจำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วย และดำเนินธุรกิจทันตกรรมให้ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือภาษีที่เก็บจากมูลค่าการซื้อขายและการให้บริการภายในประเทศ รวมถึงสินค้านำเข้า โดยมีสรรพากรเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ ซึ่งปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% โดยกฎหมายได้มีการบังคับให้ผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ร้านทำฟัน

และยื่นจดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท พร้อมกับนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆ เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป แต่ถ้าหากมีรายได้ตลอดทั้งปีเท่ากับ 1.8 ล้านบาทพอดี ยังไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะถือว่ายังไม่ถึงเกณฑ์กำหนด

ทั้งนี้ ในหลายๆ รายได้อย่างเช่นทันตแพทย์ที่ทำทั้งงานประจำ ได้รับเป็นเงินเดือนจากโรงพยาบาลที่ทำอยู่และมีรายได้จากการทำธุรกิจเปิดคลินิกทันตกรรมเป็นของตนเอง ให้นำแค่รายได้จากการประกอบธุรกิจนอกเหนือจากเงินเดือนมาคิดเท่านั้น 

โดยมีรายได้จากบางธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมานับรวมเป็นรายได้ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น

 • การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทั้งราชการและเอกชน
 • การให้บริการสถานศึกษา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
 • ธุรกิจจำหน่ายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตภายในประเทศ
 • ธุรกิจจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศ
 • ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง

นอกจากนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ “จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอนไหน และใครที่ควรจดบ้าง” 

ทำไมต้องจดvat

คลินิกทันตกกรม ถือเป็นสถานพยาบาล…ทำไมต้องจด VAT

โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าเป็นสถานพยาบาล ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ฌ)แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้บัญญัตินิยามศัพท์คำว่า “สถานพยาบาล” ไว้ดังนี้

สถานพยาบาล หมายความว่า สถานที่รวมถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม

ทั้งนี้ โดยกระทำเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยรายได้จากธุรกิจทันตกรรม ผู้เปิดคลินิกทันตกรรม จะมี 2 เงื่อนไข ในการจดภาษีมูลค่าเพิ่มคือ

 1. รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น รายได้จากการทำฟัน จัดฟัน รักษารากฟัน เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำมานับรวมเป็นรายได้ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. รายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือรายได้จากการขาย เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน อุปกรณ์ดูแลรักษาฟัน ค่าเช่าสถานที่กรณีที่ทันตแพทย์มีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ของตนเองเป็นคลินิก ซึ่งถ้าหากรายได้ในกลุ่มนี้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ส่วนกรณีที่ผู้เข้ารับบริการรักษาฟัน ต้องการให้คลินิกออกใบกำกับภาษีให้ ในทางกฎหมายแล้วหากคลินิกทันตกรรมที่ได้ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีได้ ซึ่งจะถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม แต่สามารถออกเป็นใบเสร็จรับเงินได้

หลังเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ในกรณีที่คลินิกทันตกรรมมีรายได้จากการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาฟัน รวมถึงรายได้จากการได้ค่าเช่าสถานที่ประกอบการ หรือรายได้ส่วนอื่นๆ จะไม่เข้าข่ายได้รับยกเว้น VAT ดังนั้น รายได้เหล่านี้หากรวมแล้วเกิน 1.8 ล้านบาทช่วงใดช่วงหนึ่ง จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิ่งที่เจ้าของคลินิกต้องทำคือ

 1. ออกใบกำกับภาษีทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้า
 2. รวบรวมเอกสารใบกำกับภาษีฝั่งซื้อ เพื่อนำมาใช้เครดิตภาษีขาย หรือขอคืนภาษีซื้อ
 3. ทำรายงานสรุปรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย สินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบ
 4.  ส่งยื่นแบบ ภ.พ.30 แก่สรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แม้ว่าเดือนนั้นๆ จะมีหรือไม่มีการซื้อขายก็ตาม หากยื่นออนไลน์ เพิ่มระยะเวลาในการยื่นอีก 8 วัน

สิ่งที่ต้องทำหลังจดทะเบียน

นอกจากนี้หลังจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั่นแสดงว่าเจ้าของคลินิกมีรายได้จากธุรกิจคลินิก

ทันตกรรมสูงมาก ซึ่งหากเจ้าของคลินิกเสียภาษีรูปแบบบุคคลธรรมดา อาจจะต้องคำนวณภาษีและวางแผนภาษีอย่างรอบคอบ เนื่องจากตัวเลขค่อนข้างเยอะ หากคำนวณผิดพลาดและวางแผนภาษีไม่ดี มีโอกาสเสียภาษีสูงสุดถึง 35% เลยทีเดียว

ดังนั้น การจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอาจจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เจ้าของคลินิกเสียภาษีน้อยลงเหลือสูงสุดแค่ 20% ได้

รับทำบัญชีคลินิกทำฟัน

รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม
รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม
ธุรกิจผลิตกล่องพลาสติก

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )