ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ คือ บันทึกบัญชี

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
[Total: 3489 Average: 5]

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ คือ ?

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ คือ ( Undue Input Vat ) ภาษีที่ยังไม่ต้องนำส่งให้กรมสรรพากรเพราะยังไม่ถึงเวลา ภาษีตัวนี้จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในกิจการประเภท งานบริการ เพราะเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรได้ จึงตั้งบัญชีนี้ไว้ แต่ก็จะมีบางที่งานซื้อมา ขายไป ตั้งบัญชีนี้ อาจเพราะเวลาจ่ายชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้าอาจเกิดจากการขนส่งที่ล้าข้า บางกิจการอาจจะบันทึกไว้ก็ได้

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่หมวดไหน ?

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่ในหมวดสินทรัพย์

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่ในงบอะไร ?

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่ในงบดุล

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ บันทึกบัญชี ?

Dr ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
Cr เงินสด/เจ้าหนี้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

1.เมื่อกิจการซื้องานบริการแล้วยังไม่ได้ชำระชำระเงิน (ได้รับใบแจ้งหนี้)

2.เมื่อกิจการชำระเงินค่าบริการแล้ว

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 26, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top