ภาษีท้องถิ่น คือ

3 ภาษีท้องถิ่น คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 246 Average: 5]

ภาษีท้องถิ่น

ภาษีท้องถิ่น คือ ( Local tax )

ภาษีท้องถิ่น เป็นภาษีที่ราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ภาษีท้องถิ่น คือ

Leave a Comment

Scroll to Top