3 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย คือ

[Total: 700 Average: 5]

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย คือ ?

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย หมายถึง การค้างภาษีทางอ้อมที่เก็บจากฐานบริโภคทั่วไปภายในประเทศไทย โดยจะจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง เช่นกิจการที่มีรายได้จากค่าเช่า จะตั้งบัญชีนี้ เป็นต้น

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย ?

1.เมื่อกิจการต้องรับรู้ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในงวดบัญชีนั้นแต่ยังไม่ได้ชำระ

2.เมื่อกิจการชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top