กำลังปรับปรุง

5 เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องภาษีเงินได้

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

นำส่งภาษีให้กับสรรพากรตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับบุคคลธรรมดานั้น ควรจะได้มีการจัดเก็บเอกสาร

         ในทางบัญชีแล้วเจ้าของกิจการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ไม่ว่าจะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือแม้แต่บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ทุกคนก็เข้าข่ายที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีทั้งสิ้น  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีกิจของการจึงต้องทำให้ถูกต้อง และนำส่งภาษีให้กับสรรพากรตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับบุคคลธรรมดานั้น ควรจะได้มีการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับภาษีให้หาง่ายรวบรวมไว้ มิใช่ถึงเวลาจะใช้งานแล้วหาไม่เจอทำให้ได้ค่าลดหย่อนไม่เต็มที่ ความสะดวกในการคำนวณเงินภาษี เนื่องจากเงินภาษีเป็นเงินที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศ เราจึงได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้เรื่องภาษีอากรในวัยเรียน นั่นหมายความว่าทุกคนต้องมีความรู้เรื่องภาษี วิธีในการคำนวณ  เมื่อก่อนอาจต้องคำนวณเองด้วยมือ แต่ปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งานเราสามารถลงตัวเลขตามช่องรายการได้เลยระบบจะทำการประมวลผลให้เรารู้ว่าต้องชำระภาษีเพิ่มหรือชำระเกินต้องเรียกเงินคืนเท่าไร และมีความถูกต้องแม่นยำสูง การจัดเก็บเอกสารทางภาษีที่เกี่ยวข้อง หลายคนเมื่อถึงเส้นตายต้องยื่นภาษีแต่ไม่ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ ทำให้ไม่มีเอกสารในการคำนวณภาษี จึงทำให้ไม่สามารถเรียกคืนเงินในส่วนที่ควรจะได้คืนได้ ดังนั้นเราจึงควรมีแนวทางเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารภาษีดังนี้ เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับบุคคลธรรมดาเช่นเรา ๆ นั้นก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย  ดังนั้น เราควรรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สามารถหาได้ง่าย เช่น ใบสำคัญชำระเบี้ยประกันตลอดปี  เอกสารของธนาคารในการผ่อนชำระค่าบ้าน  เอกสารของบิดามารดา ของบุตร ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เป็นต้น คล้าย ๆ กับการเตรียมพร้อมเพราะถ้าเอกสารใดเอกสารหนึ่งหายไปก็จะทำให้คุณเสียสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ คุณอาจหาแฟ้มมาสักอันหนึ่งเพื่อรวบรวมเอกสารในเรื่องนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้คุณต้องคอยฟังข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอที่เกี่ยวข้องกับภาษี เพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเอง เช่น รัฐบาลออกนโยบาย   
            ช้อปสินค้าในช่วงปีใหม่แล้วสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000.-บาท ซึ่งถือว่าคุณได้ประโยชน์จะได้วางแผนในการใช้เงินแล้วยังได้ลดหย่อนภาษีอีกด้วย ที่สำคัญคุณต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ให้ดีเพราะถ้าทำหายก็ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้เลย  แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูรายละเอียดรายการด้วยว่าซื้ออะไรถึงลดหย่อนได้จะได้ไม่เสียความรู้สึกในภายหลังจากการไม่อ่านรายละเอียดนั่นเอง เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ทุกคนเริ่มตื่นตัวและมีความรู้มากขึ้น แต่ก็มีสิทธิใหม่ ๆ จากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคุณก็ต้องคอยจดจำและทำตามในเงื่อนไข พร้อมทั้งเก็บเอกสารหลักฐานไว้ เมื่อถึงเวลายื่นภาษีจะได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top