1.8 รายได้ที่ปรึกษา จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภาษีรายได้
[Total: 101 Average: 5]

มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า

มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า ?

มีรายได้ที่ปรึกษา ถ้าเกินปีละ 1,800,000 บาท ต้องทำอย่างไร

ถ้ารายได้ต่อปีเกิน 1,800,000 ต่อปี ต้องยื่นเรื่องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจด Vat ด้วยค่ะ และต้องยื่น แบบ ภ.พ.30 เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ถ้าเรามีรายได้จาก 40(8) แล้วไม่มีใบเสร็จ หักเหมาได้กี่เปอร์เซนต์ ?

80 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีเอกสารก้ต้องรวบรวมมาหักค่าใช้จ่ายตามจริง

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top