รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีสัญญาจ้าง

ภาษีสัญญาจ้างทำของ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสัญญาจ้างทำของ

ข้อหารือที่ กค 0811/16709
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16709
วันที่
: 11 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างทำของ
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดกับหน่วยงานราชการ ได้ทำสัญญาจ้างช่วงในการก่อสร้างดังกล่าวให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ห้างฯ ใดมีหน้าที่เสียภาษีในกรณีนี้
แนววินิจฉัย
: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ต้องนำรายได้จากการรับจ้างช่วงไปยื่นแบบแสดรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างกับจังหวัดจะได้ทำสัญญาจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อหรือไม่ก็ตาม กรณีดังกล่าวถือว่ามีเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญารับเหมาที่ได้ทำไว้กับจังหวัด ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. จึงมีหน้าที่จะต้องนำรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด ไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน
เลขตู้
: 60/26188
Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )