11 ธค ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้าง

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

ภาษีสัญญาจ้างทำของ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสัญญาจ้างทำของ

ข้อหารือที่ กค 0811/16709
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16709
วันที่
: 11 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างทำของ
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดกับหน่วยงานราชการ ได้ทำสัญญาจ้างช่วงในการก่อสร้างดังกล่าวให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ห้างฯ ใดมีหน้าที่เสียภาษีในกรณีนี้
แนววินิจฉัย
: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ต้องนำรายได้จากการรับจ้างช่วงไปยื่นแบบแสดรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างกับจังหวัดจะได้ทำสัญญาจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อหรือไม่ก็ตาม กรณีดังกล่าวถือว่ามีเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญารับเหมาที่ได้ทำไว้กับจังหวัด ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. จึงมีหน้าที่จะต้องนำรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด ไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน
เลขตู้
: 60/26188

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top