ภาษีสินค้านำเข้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดี

Click to rate this post! [Total: 10 Average: 5] ภาษีสิน …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดี Read More »

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ภาษีสินค้านำเข้า

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12532
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12532
วันที่
: 14 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
ข้อกฎหมาย
: มาตรา77/1(8), มาตรา81(2)(ข), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)พ.ศ.2541
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
สำหรับใช้ในอาคาร และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเพื่อส่งออก ได้ซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจาก A ผู้ขาย
ภายในประเทศ ทั้งนี้ A ได้นำเข้าจาก B ผู้ขายอีกรายที่อยู่ในต่างประเทศ โดย Invoice ที่ B ส่ง
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเข้ามาในประเทศไทยนั้น ระบุให้ส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนมาที่บริษัทฯ ส่วนชื่อผู้ซื้อใน
Invoice ฉบับดังกล่าว จะระบุชื่อของ A เมื่อบริษัทฯ ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ
ด่านศุลกากร บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตส่งออกของนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง หลังจากนั้น A จะทำการชำระค่าวัตถุดิบ หรือค่าชิ้นส่วนให้กับ B โดยตรงแล้วจึงทำ
Invoice แจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ
จึงหารือว่า Invoice ที่ A เรียกเก็บค่าวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนกับบริษัทฯ ไม่ต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2541 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เมื่อนำเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน
จึงได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น
Invoice ที่ A เรียกเก็บกับบริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนด้วย
เพราะเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่ได้รับสิทธิที่จะไม่ต้องนำมูลค่าของชิ้นส่วนรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 แต่
อย่างใด ประกอบกับหนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 80)ฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
เลขตู้
: 62/28690
การปรับโครงสร้างหนี้

ปรับโครงสร้าง หนี้ ที่มีปัญหา?

ปรับโครงสร้างหนี้รถยนต์ ปรับโครงสร้างหนี้ เสียประวัติ ปรับโครงสร้างหนี้ pantip ตัวอย่างการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้บ้าน ปรับโครงสร้างหนี้คืออะไร ปรับโครงสร้างหนี้ scb ปรับโครงสร้างหนี้ มีผลอย่างไร

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

การใช้งานรถ EV สามารถช่วยในการลดการใช้งานปัจจัยที่ทำให้เกิดการปะทะรถได้หรือไม่?

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ข้อเสีย ประโยชน์ของรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ข้อดี ข้อเสีย รถยนต์ไฟฟ้า ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ข้อดี และ ข้อเสีย รถไฟฟ้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

บิลเงินสด #5eXCEL ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์ โหลดตัวอย่างวิธีทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด บิลเงินสด pdf บิลเงินสด เขียนยังไง บิลเงินสด ออนไลน์ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ บิลเงินสดที่ถูกต้อง ใกล้ฉัน ออนไลน์

สิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับการ จดทะเบียนบริษัท การทำ ธุรกิจ ใน อินเตอร์เน็ตของสรรพคุณทางปัญญา?

จดทะเบียนบริษัท คนเดียว การจัดตั้งบริษัทจํากัด มีขั้นตอนอย่างไร ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ จดทะเบียน บริษัท ใช้ เอกสาร อะไรบ้าง จดทะเบียนบริษัท 2 คน ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท dbd ออนไลน์

เลือก สำนักงานบัญชี 20 วิธี ง่ายๆ ที่มีดี คุณภาพ?

เซ้ง สำนักงานบัญชี เว็บไซต์ สำนักงานบัญชี สํา นักงาน บัญชี หมาย ถึง หา สำนักงาน บัญชี สํา นักงาน บัญชี ใน ประเทศไทย เลือก บริษัท บัญชี สำนักงาน บัญชี ใน กรุงเทพฯ รายชื่อ สํา นักงาน บัญชี กรุงเทพ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ไร่อ้อย ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

หัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนการผลิตอ้อยต่อไร่ ตัวอย่างโครงการปลูกอ้อย ธกส ตัวอย่างการเขียนโครงการปลูกอ้อย ต้นทุนการผลิตอ้อย 4 เสาหลัก โม เดิ ร์ น ฟาร์ม โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม แบบ ฟอร์ม วิธีเขียนโครงการ ตัวอย่าง ธกส ออนไลน์

รับจ้างทำป้ายไฟ บริการ ติดตั้ง ที่ต้องรู้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รับ ทํา ป้ายไฟ led ตัวอักษร รับ ทํา ป้ายไฟหน้าร้าน รับ ทํา ป้ายไฟเชียร์ รับทําป้ายไฟ แฟนคลับ รับทําป้ายไฟ led ราคา รับทําป้ายไฟ led ใกล้ฉัน รับทำป้ายไฟ ราคา รับทํา ป้ายกล่องไฟ ราคาถูก ใกล้ฉัน ออนไลน์

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

Leave a Comment

Scroll to Top