รับทำบัญชี.COM | ภาษี อบจ น้ำมันโรงแรมจ่ายภาษีชำระภาษียังไง?

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

ภาษี อบจ

ภาษี อบจ. คือภาษีอะไร
อย่างแรกเราต้องมาทำความรู้จัก คำว่า “อบจ” กันก่อนน่ะค่ะ
+++++องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน

ส่วนภาษีอบจ. คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการค้าน้ำมัน และยาสูบ

“ภาษีบำรุงท้องถิ่น” (Property Tax) หรือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่เรียกเก็บโดยเทศบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ภาษีนี้เกี่ยวข้องกับคุณครอบครัวหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ท้องถิ่น และจะถูกเรียกเก็บอย่างประจำตลอดปี เป็นที่รู้จักในหลายชื่อและรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และมีวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องเงินภาษีเพื่อทำงานบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น เช่น ถนน สวนสาธารณะ โรงเรียน หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ และบางครั้งเป็นแหล่งรายได้สำหรับท้องถิ่น

ค่าภาษีจะคำนวณขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของครอบครัวหรือบริษัทครอบครอง อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจมีการปรับแต่งโดยเทศบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นตามกฎหมายและระเบียบในแต่ละท้องถิ่น

การชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นมักจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการละเมิดในการชำระภาษีอาจทำให้เกิดความผิดในกฎหมายและเสียค่าปรับ การจัดการและวางแผนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสถานะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นธรรมต่อกฎหมายและระเบียบของท้องถิ่นนั้น ๆ และประเทศนั้น ๆ การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้อย่างถูกต้องและเป็นกฎหมาย

ภาษีอบจ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )