ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

รับทำบัญชี.COM | ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีจำหน่ายอาหารสุนัข?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12749
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12749
วันที่
: 20 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข
ข้อกฎหมาย
: มาตรา81(1)(ง)
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการประกอบกิจการ บริษัทฯ
ได้จำหน่ายสินค้าอาหารสุนัข อาหารสุนัขดังกล่าวจะมีส่วนประกอบดังนี้
1. โครงไก่บด 89%
2. มันไก่ 5%
3. เนื้อไก่ 4%
4. ผงเนื้อวัวปรุงรสเข้มข้น 0.05%
5. อื่น ๆ (ส่วนต่าง ๆ ของไก่นอกจากที่ระบุข้างต้น) 1.95%
โดยมีขั้นตอนการผลิต คือ บริษัทฯ นำส่วนประกอบทั้งหมดมาบดด้วยเครื่องบดจนละเอียด
และมีการแต่งกลิ่นด้วยผงเนื้อวัวปรุงรสเข้มข้นให้มีกลิ่นชวนให้สุนัขรับประทานจากนั้นนำไปบรรจุในถุง
ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม แล้วจึงนำไปแช่แข็งในห้องเย็น เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป
สินค้าดังกล่าวมีส่วนประกอบหลักเป็นกระดูกโครงไก่บด และเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็น
อาหารสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ สุนัขสามารถกินได้ทันที หรือจะทำให้สุกก่อนก็ได้โดยไม่ต้องนำไปผสมกับ
อาหารหรือสินค้าอื่นอีกโดยปกติแล้วมนุษย์ไม่อาจนำไปบริโภคได้
บริษัทฯ เข้าใจว่า การจำหน่ายอาหารสุนัขตามกรณีดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการจำหน่าย
อาหารสัตว์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย
: การขายสินค้าอาหารสุนัขตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายอาหารสัตว์
ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าอาหารสัตว์ดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 62/28715
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข
Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )