ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

20 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

Click to rate this post!
[Total: 124 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12749
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12749
วันที่
: 20 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข
ข้อกฎหมาย
: มาตรา81(1)(ง)
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการประกอบกิจการ บริษัทฯ
ได้จำหน่ายสินค้าอาหารสุนัข อาหารสุนัขดังกล่าวจะมีส่วนประกอบดังนี้
1. โครงไก่บด 89%
2. มันไก่ 5%
3. เนื้อไก่ 4%
4. ผงเนื้อวัวปรุงรสเข้มข้น 0.05%
5. อื่น ๆ (ส่วนต่าง ๆ ของไก่นอกจากที่ระบุข้างต้น) 1.95%
โดยมีขั้นตอนการผลิต คือ บริษัทฯ นำส่วนประกอบทั้งหมดมาบดด้วยเครื่องบดจนละเอียด
และมีการแต่งกลิ่นด้วยผงเนื้อวัวปรุงรสเข้มข้นให้มีกลิ่นชวนให้สุนัขรับประทานจากนั้นนำไปบรรจุในถุง
ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม แล้วจึงนำไปแช่แข็งในห้องเย็น เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป
สินค้าดังกล่าวมีส่วนประกอบหลักเป็นกระดูกโครงไก่บด และเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็น
อาหารสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ สุนัขสามารถกินได้ทันที หรือจะทำให้สุกก่อนก็ได้โดยไม่ต้องนำไปผสมกับ
อาหารหรือสินค้าอื่นอีกโดยปกติแล้วมนุษย์ไม่อาจนำไปบริโภคได้
บริษัทฯ เข้าใจว่า การจำหน่ายอาหารสุนัขตามกรณีดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการจำหน่าย
อาหารสัตว์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย
: การขายสินค้าอาหารสุนัขตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการขายอาหารสัตว์
ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าอาหารสัตว์ดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้
: 62/28715

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top