ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีกี่ประเภทออนไลน์?

ภาษีเงินได้บุคคลธรมดา

พอดีได้ย้ายที่ทำงาน แต่หนังสือรับรองการหัก ณ. ที่จ่ายมีแต่รายได้จากที่ทำงานใหม่ (ซึ่งทำได้ประมาณ2เดือน ก่อนหมดปีภาษี) แต่รายได้จากที่ทำงานเก่าไม่เกิน 15000 บาทอยู่แล้ว อยากถามว่าภรรยาต้องไปขอหนังสือรับรองการหักภาษีณ. ที่จ่ายจากที่ทำงานเก่าด้วยไหมครับ และเวลาเสียภาษีต้องรวมรายได้จากที่ทำงานทั้งสองที่ด้วยหรือไม่

ตอบ ต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากที่ทำงานทั้งสองแห่งมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการประเมินตนเองไม่ต้องขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากที่ทำงานเก่าก็ได้เพราะไม่ได้ถูกหักภาษีไว้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่บุคคลธรรมดาต้องชำระต่อรายได้ที่ได้รับในปีภาษี ภาษีเงินได้มีลักษณะการเรียกเก็บอย่างประจำ โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้

  1. รายได้ที่ต้องเสียภาษี รายได้ที่ต้องเสียภาษีรวมถึงเงินเดือน, ค่าจ้าง, รายได้จากธุรกิจส่วนตัว, รายได้จากการลงทุน, รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ, รายได้จากการทำงานอิสระ, และรายได้จากแหล่งอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายประเทศ

  2. การลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีรายการลดหย่อนที่ช่วยลดจำนวนรายได้ที่ต้องเสียภาษี เช่น ลดหย่อนส่วนบุคคล, ลดหย่อนค่าเช่าบ้าน, ลดหย่อนการลงทุน, ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร, และอื่น ๆ ตามกฎหมายภาษี

  3. อัตราภาษี อัตราภาษีเงินได้จะต่างกันตามระดับรายได้ โดยจะมีอัตราภาษีต่าง ๆ สำหรับรายได้ที่ต่างกัน โดยมีขั้นตอนการคำนวณภาษีเงินได้เพื่อหายอดเสียภาษีสุทธิที่ต้องจ่ายในแต่ละระดับรายได้

  4. การยื่นภาษี การยื่นภาษีเงินได้จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนด โดยบางประเทศจะมีระบบออนไลน์สำหรับการยื่นภาษี เมื่อยื่นภาษีเสร็จสิ้น คุณจะต้องชำระภาษีที่คำนวณไว้

  5. ความรับผิดชอบในการยื่นภาษี บุคคลธรรมดามีความรับผิดชอบในการยื่นภาษีเงินได้ของตนเอง และต้องรักษาบันทึกการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้และรายจ่ายของตน เพื่อใช้ในการยื่นภาษี นอกจากนี้ คุณควรอ่านและเข้าใจกฎหมายภาษีของประเทศของคุณเพื่อประเมินว่าคุณมีสิทธิ์ในลดหย่อนหรือเสียภาษีเท่าใด

ภาษีเงินได้เป็นกระบวนการทางการเงินที่สำคัญและควรทำความเข้าใจให้ดีเพื่อประหยัดภาษีและประสบความสำเร็จในการยื่นภาษีเงินได้ของคุณ. ควรปรึกษากับนักบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษีเพื่อข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของคุณ

 
Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )