ภาษีโรงเรือน

28 กพ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

ภาษีโรงเรือนนับเดือนยื่นอย่างไร

ภาษีโรงเรือนนับเดือนยื่นอย่างไร

สำหรับการนับเดือนยื่นภาษีโรงเรือน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กุมภาพันธ์ 3, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top