ภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย

รับทำบัญชี.COM | ภาษีโรงเรือนภาษีป้ายจ่ายปีละกี่ครั้งเมื่อไร

ภาษีโรงเรือน และภาษีป้ายจ่ายเมื่อไร

ภาษีโรงเรือน และภาษีป้ายจ่ายเมื่อไร

ภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย จ่ายเมื่อไร

จ่ายไม่เกิน 31 มีนาคมของทุกปี

“ภาษีโรงเรือน” และ “ภาษีป้าย” เป็นสองประเภทของภาษีที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่ตั้งของสถานที่ธุรกิจหรือที่อยู่ที่อาศัยในหลายประเทศ แต่มีความหมายและรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละท้องถิ่น ดังนี้

  1. ภาษีโรงเรือน (Property Tax) ภาษีโรงเรือนเป็นภาษีที่คิดจากมูลค่าทางธุรกิจหรือที่อยู่ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน, อาคารพาณิชย์, โรงงาน, และอื่น ๆ ที่มีที่ตั้ง ภาษีโรงเรือนอาจถูกเก็บโดยเทศบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละพื้นที่ มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณภาษีโรงเรือนอาจเป็นมูลค่าตลาดปัจจุบันหรือมูลค่าที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนมักจะเรียกเก็บปีละครั้งและใช้ในการสนับสนุนงบประมาณท้องถิ่น

  2. ภาษีป้าย (Signage Tax or Sign Tax) ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ป้ายโฆษณาหรือป้ายโฆษณาบนสถานที่ธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่ป้ายโฆษณามีลักษณะที่สัมพันธ์กับการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ภาษีป้ายอาจเก็บโดยเทศบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบตามกฎหมายท้องถิ่น ค่าภาษีป้ายมักจะขึ้นอยู่กับขนาด, จำนวน, และลักษณะของป้ายโฆษณา และมีอัตราภาษีที่คำนวณตามข้อมูลพิกัดทางภาษีหรือมูลค่าป้ายโฆษณา

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ภาษีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบท้องถิ่นเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและภาษีป้ายที่อาจมีผลต่อธุรกิจหรือที่อยู่ที่ตั้งของคุณในพื้นที่ของคุณ

Click to rate this post!
[Total: 85 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )