เช่ารถพร้อมคนขับ

5% เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

Click to rate this post!
[Total: 517 Average: 5]

เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

ตอบ : ในกรณีเช่ารถ ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top