ลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้

กิจการ มี ลูกหนี้ ที่ไม่ สามารถ ติดต่อ ได้ จะตั้งเป็น?

Click to rate this post! [Total: 131 Average: 5] ในหน้า …

กิจการ มี ลูกหนี้ ที่ไม่ สามารถ ติดต่อ ได้ จะตั้งเป็น? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

กิจการมีลูกหนี้ที่ไม่สามารถติดต่อได้ จะตั้งเป็นหนี้สูญได้ไหม

มีลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้ สามารถตั้งเป็นหนื้สูญได้ไหมคะ

หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ ดังนี้

1 หนี้เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป
1.1 ต้องมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร และ ลูกหนี้นั้นไม่จ่าย เพราะเหตุตาย สาบสูป และไม่มีทรัพย์ใด ๆ จะชำระให้ หรือ ลูกหนี้เลิกกิจการ
1.2ได้มีการฟ้องลูกหนี้และมีการออกคำบังคับแล้ว และลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้
1.3 ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย หรือยื่นคำรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว

2. หนี้ตั้งแต่ 500,000 บาท ลงมาถึง 100,000 บาท
2.1 ต้องได้มีการดำเนินการตามข้อ.1.1. แล้ว
2.2 และได้ดำเนินการฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้ว
2.3 ยื่นฟ้องปีไหนให้ตัดหนี้สูญภายในปีนั้น

3.หนี้ตั้งแต่ 99,999 บาท ลงมาถึง 1 บาท
3.1 ให้ออกโนตีสทวง พร้อมใบไปรษณีย์ตอบรับที่กล่าวมาเป็นเพียงหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการตัดหนี้สูญ โดยหนี้สูญนั้นจะต้องดำเนินการภายใน 2 ปี นับแต่วันเกิดหนี้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

รายการ ทั่วไป ที่ต้องมี ใน เอกสาร ที่ต้องใช้ ประกอบ การ ลงบัญชี ได้แก่อะไรบ้าง ?

หน่วยที่ 3 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง เอกสารประกอบการลงบัญชีมีกี่ประเภท ใบปะหน้าเอกสารบัญชี เอกสาร บัญชีเบื้องต้น เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า มีอะไรบ้าง เอกสารส่งสํานักงานบัญชี มีอะไรบ้าง เอกสารทางบัญชีมีกี่ลักษณะ ออนไลน์

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

12 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจ้าง บริษัทรับทำบัญชี?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ค่าจ้างทำบัญชี - pantip อัตราค่าจ้าง นักบัญชี การทําบัญชีบริษัท excel

ลาซาด้า Lazada #5 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของในลาซาด้าแบบไม่สต๊อกของ อยากขายของใน lazada ต้องทำอย่างไร ขายของในลาซาด้า ได้เงินยังไง ขายของในลาซาด้า เสียค่าอะไรบ้าง ขายของในลาซาด้า ขายของใน ลาซา ด้า ดี ไหม วิธีขายของในลาซาด้าให้ขายดี ขายของในลาซาด้า หักกี่เปอร์เซ็นต์

มีเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องเตรียมไว้อะไรบ้างในการ จดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ เอกสารจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสาร จดทะเบียน บริษัท ในการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีการเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้พร้อม ยกเว้นข้อใด จดทะเบียนบริษัท 2 คน

Leave a Comment

Scroll to Top