ปป

ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 189 Average: 5]

ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไร

ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ : หลักเกณฑ์การถอน/ขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. กิจการต้องเสีย V.A.T. มีรายรับต่ำกว่า 1.8 ล้านเป็นเวลา 3 ปี
2. กิจการไม่ต้องเสีย V.A.T แต่ขอเข้าระบบ มีรายรับต่ำกว่า 1.8 ล้านเป็นเวลา 2 ปี โดยการกรอกรายละเอียดในแบบ ภพ.08

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top