ยื่นงบสิ้นปีตอนไหน

รับทำบัญชี.COM | ยื่นงบการเงินวันสุดท้ายภายในกี่วัน ออนไลน์?

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ยื่นงบสิ้นปี ต้องยื่นตอนไหนคะ

ตอบ กฏหมายกำหนดให้กิจการทุกกิจการที่มีหน้าที่ยื่นงบการเงิน ต้องยื่นงบการเงินไม่เกิน 150 วันทนับจากวันสิ้นรอบบัญชีค่ะ ถ้ากิจการใดยื่นเกินที่กำหนด เสียค่าเบี้ยปรับตามที่กฏหมายกำหนดค่ะ

การยื่นงบสิ้นปี (Year-End Financial Statements) การบริหารจัดการธุรกิจหรือองค์กร เป็นการรายงานสถานะการเงินของธุรกิจหลังจากสิ้นสุดปีบัญชี ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจ การยื่นงบสิ้นปีสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เตรียมข้อมูลทางการเงิน เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการรายงานสถานะการเงิน ซึ่งรวมถึงรายรับรายจ่ายทั้งหมด, รายการเงินลงทุน, หนี้สิน, สินทรัพย์, และหนี้สิน

  2. ทำสรุปรายรับและรายจ่าย สรุปรายรับและรายจ่ายของธุรกิจในรอบปีบัญชี นี้จะช่วยให้คุณทราบว่าธุรกิจของคุณได้กำไรหรือขาดทุนในปีนั้น

  3. เช็ครายการเงินลงทุน ตรวจสอบรายการเงินลงทุนและคำนวณการตีความมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครองในปีนี้ รวมถึงการประเมินค่าสินทรัพย์ทางบัญชี

  4. ตรวจสอบหนี้สิน ตรวจสอบรายการหนี้สินที่คุณคือผู้เป็นเจ้าของและการรับรองว่าสถานะของหนี้สินเหล่านั้นถูกต้องและปัจจุบัน

  5. รายงานสถานะการเงิน รายงานสถานะการเงินประกอบด้วยงบทดลองแสดงสถานะการเงินแบบฉบับย่อและแบบรายละเอียด ซึ่งรายงานนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ, รายจ่าย, สินทรัพย์, หนี้สิน, และรายการอื่น ๆ ที่สำคัญ

  6. ส่งงบสรุปปี ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดทางภาษีในประเทศหรือรัฐที่คุณดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องยื่นงบสรุปปีแก่หน่วยงานภาษีหรือสำนักงานภาษี และปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้

  7. ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบงบสรุปปีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือผู้ที่มีความรู้เรื่องภาษีอาจจะช่วยให้คุณตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นมาตรฐานของงบสรุปปีของคุณ

  8. เก็บรักษาเอกสาร รักษาเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงบสรุปปีอย่างรอบคอบเพื่อรองรับการตรวจสอบและตรวจสอบทางภาษีในอนาคต

การยื่นงบสิ้นปีเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจและเป็นที่ต้องการตามกฎหมายในหลายแห่ง ควรระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีและกฎหมายที่มีในประเทศหรือรัฐที่คุณทำธุรกิจเพื่อป้องกันความผิดพลาดและปรับตัวตามกฎหมาย

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )