ยื่นภงดเกิน

รับทำบัญชี.COM | ภงด 53 ยื่นเกินไป ยื่นแบบ ป ป 01 ออนไลน์?

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

ภงด.53 ยื่นเกินไป 1 รายการทำไงครับ

ภงด53 ยื่นเกินไป 1 รายการทำไง

ตอบ ต้องปรับปรุงแบบเข้าไปค่ะ

ถ้าคุณยื่นภงด 53 (สรรพากรอื่น ๆ) โดยเจอปัญหาที่ยื่นเกินไปหรือทำรายการไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้โดยการติดต่อหน่วยงานภาษีของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณอยู่เพื่อขอคำปรึกษาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคุณ ดังนั้นคุณควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ติดต่อหน่วยงานภาษี ติดต่อหน่วยงานภาษีของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณอยู่เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องนัดหมายเพื่อพบเจ้าหน้าที่ทางการเงินเพื่ออธิบายสถานการณ์และขอคำแนะนำ

  2. ระบุปัญหา อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ภาษี รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่คุณยื่นมาและข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

  3. ขอคำแนะนำ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา ควรถามเจ้าหน้าที่ว่าคุณควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไขการยื่นภงด 53 ที่มีปัญหา

  4. ปฏิบัติตามคำแนะนำ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ภาษีและปรับปรุงรายการยื่นเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย

  5. ติดตาม ติดตามการแก้ไขปัญหาของคุณและตรวจสอบว่าการยื่นเอกสารใหม่ได้ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาษี

การแก้ไขปัญหาทางภาษีอาจจะต้องใช้เวลาและความอดทน คุณควรรักษาการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาษีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )