ภงด1ก ต้องยื่นเมื่อไร

ภงด ต้องยื่นเมื่อไร และใครที่มีหน้าที่ยื่น

Click to rate this post!
[Total: 153 Average: 5]

ภงด1ก ต้องยื่นเมื่อไร และใครที่มีหน้าที่ยื่น ภงด.1 ก

ภงด.1 ก. แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ เป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม โดยจะยื่นภายในเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดไป ปีละครั้ง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ภงด1ก ต้องยื่นเมื่อไร และใครที่มีหน้าที่ยื่น ภงด.1 ก
ภงด1ก ต้องยื่นเมื่อไร และใครที่มีหน้าที่ยื่น ภงด.1 ก

Leave a Comment

Scroll to Top