รับทำบัญชี.COM | รองพื้นสร้างแบรนด์ครีมลงทุนเท่าไร?

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

แผนธุรกิจรองพื้น

การเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและโดยเฉพาะรองพื้น เป็นกระบวนการที่ต้องการการวางแผนและการดำเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโต นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณสามารถดำเนินการได้

 1. วิจัยและวางแผนธุรกิจ
  • ศึกษาตลาด วิจัยตลาดเครื่องสำอางและรองพื้น เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มในวงการนี้.
  • วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายธุรกิจ แผนการทำงาน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์.
 2. การวางแผนผลิตภัณฑ์
  • สร้างสูตร รวบรวมวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิตรองพื้นที่คุณต้องการ และสร้างสูตรผลิตภัณฑ์.
  • การทดสอบ ทดสอบสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย.
 3. การผลิตและจัดหาวัตถุดิบ
  • จัดหาวัตถุดิบ ค้นหาผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสม.
  • การผลิต สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้สูตรที่ได้ทดสอบและยอมรับแล้ว.
 4. การออกแบบและบรรจุภัณฑ์
  • ออกแบบภาพลักษณ์ ออกแบบภาพลักษณ์และป้ายกำกับสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ.
  • บรรจุภัณฑ์ เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสื่อถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์.
 5. การตรวจสอบและการทดสอบ
  • ตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยก่อนนำสู่ตลาด.
 6. การตลาดและการขาย
  • สร้างแคมเปญการตลาด สร้างแผนการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มความรู้จักและยอมรับในตลาด.
  • การขาย วางแผนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทำธุรกรรมกับร้านค้าหรือลูกค้าทางออนไลน์.
 7. การดูแลและพัฒนาธุรกิจ
  • ความพึงพอใจของลูกค้า ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าและรับฟังคำติชมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์.
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและแนวโน้มในตลาด.

การเริ่มต้นธุรกิจในสายงานเครื่องสำอางต้องการความพยายาม ความสามารถในการวางแผน และความมุ่งมั่น นอกจากนี้ คุณควรทำการติดต่อและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางและธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจรองพื้น

นี่คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจรองพื้น

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) กำไรสุทธิ (บาท)
ยอดขายส่ง 300,000
ยอดขายปลีก 500,000
รวมรายรับ 800,000
ต้นทุนวัตถุดิบ 250,000
ค่าแรงงาน 100,000
ค่าบรรจุภัณฑ์ 50,000
ค่าโฆษณาและการตลาด 30,000
ค่าเช่าสถานที่ 20,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 10,000
รวมรายจ่าย 460,000
กำไรสุทธิ (ก่อนภาษี) 340,000

หมายเหตุ

 • รายการรายรับและรายจ่ายอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจและตลาดที่คุณกำลังเข้าสู่ ข้อมูลในตารางเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น.
 • ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร ค่าดูแลรักษาสินค้า ฯลฯ เมื่อวางแผนรายจ่าย.
 • ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายปัจจัยเช่น ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมการตลาดที่มีผลต่อยอดขายและกำไร.

การทำแผนธุรกิจและการตัดสินใจทางการเงินควรพิจารณาข้อมูลและตัวเลขที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จในธุรกิจรองพื้นของคุณได้.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรองพื้น

อาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรองพื้นสามารถมีอยู่หลากหลายประเภท เนื่องจากธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้บนหน้าหรือผิวหนัง นี่คือตัวอย่างของอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรองพื้น

 1. เครื่องแต่งหน้า (Makeup Artist) ช่างแต่งหน้าคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าลูกค้าให้สวยงาม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่าง ๆ และสร้างลุคที่เหมาะสมกับคนในทุกโอกาส เช่น งานแต่งหน้าสำหรับงานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือการถ่ายภาพ.
 2. ธุรกิจขายเครื่องสำอาง (Cosmetics Retail Business) การเปิดร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์เพื่อขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่รวมถึงรองพื้น ลิปสติก อายแชโดว์ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่น ๆ ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้อง.
 3. ผู้ประกอบการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง (Cosmetics Brand Entrepreneur) ผู้ที่สร้างและพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเอง เริ่มตั้งแบรนด์ เลือกสูตรผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และทำการตลาด เพื่อเข้าสู่ตลาดและก้าวสู่ความสำเร็จ.
 4. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics Product Developer) นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น รองพื้นใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือวัตถุดิบใหม่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง.
 5. ครีเอเตอร์เครื่องสำอาง (Cosmetics Content Creator) คนที่สร้างเนื้อหาออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง เช่น วิดีโอการแต่งหน้า บทความเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และการแนะนำสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์.
 6. นักเขียนบทความเกี่ยวกับเครื่องสำอาง (Cosmetics Writer) ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนบทความเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เช่น บทความเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับการแต่งหน้า และเทรนด์ใหม่ ๆ ในวงการรองพื้นและเครื่องสำอาง.
 7. บริการสอนแต่งหน้า (Makeup Tutoring Services) บริการสอนแต่งหน้าส่วนตัวหรือกลุ่ม เพื่อสอนวิธีการแต่งหน้าและใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างถูกต้อง.

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของอาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรองพื้น อาชีพเหล่านี้มีหลากหลายและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความสนใจและความเชี่ยวชาญของแต่ละคนได้.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจรองพื้น

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำความเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจ โดยจะพิจารณาความแข็งแกร่ง (Strengths), ความอ่อนแอ (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ที่อาจมีผลต่อธุรกิจของคุณ ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

 • คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สูง ถ้าผลิตภัณฑ์รองพื้นของคุณมีคุณภาพที่ดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
 • ความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้า ถ้าคุณมีทีมช่างแต่งหน้าที่เชี่ยวชาญและสามารถสร้างลุคที่ได้รับความนิยมได้.
 • แบรนด์และการตลาด ถ้าคุณมีแบรนด์ที่เด่นชัดและแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ.
 • ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ถ้าคุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่นวัตกรรมและเป็นเอกลักษณ์ในตลาด.

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าค่าใช้จ่ายในการผลิต การทดสอบ หรือการตลาดสูงเกินไป.
 • ขาดทีมคนเชี่ยวชาญ ถ้าคุณมีขาดแคลนทีมคนที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการแต่งหน้า.
 • ความพร้อมในการผลิต ถ้าคุณมีความล่าช้าในการผลิตหรือจัดหาวัตถุดิบ.
 • การจัดการการสื่อสาร ถ้าคุณมีการสื่อสารที่ไม่เพียงพอกับลูกค้าหรือประชาสัมพันธ์.

โอกาส (Opportunities)

 • ตลาดเติบโต ถ้าตลาดเครื่องสำอางและรองพื้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง.
 • เทรนด์ใหม่ ถ้าคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์และแนวโน้มใหม่ในวงการรองพื้น.
 • ตลาดออนไลน์ ถ้าคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง.
 • พัฒนาสินค้าใหม่ ถ้าคุณสามารถพัฒนาสินค้าใหม่หรือเพิ่มคุณสมบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด.

อุปสรรค (Threats)

 • คู่แข่งและการแข่งขัน ถ้ามีคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและที่มีแบรนด์ที่มีอิทธิพลในตลาด.
 • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี ถ้าเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคุณไม่สามารถทำความเข้าใจได้.
 • การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ถ้าความต้องการและความชอบของลูกค้าเปลี่ยนแปลงและคุณไม่สามารถปรับตัวได้.
 • ข้อกำหนดกฎหมายและการควบคุม ถ้ามีข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่มีผลต่อธุรกิจ.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองรวมของธุรกิจของคุณ และจะช่วยให้คุณวางแผนการดำเนินงานในทิศทางที่เหมาะสมและมีการจัดการความเสี่ยงได้ดี.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรองพื้น ที่ควรรู้

 1. รองพื้น (Foundation)
  • ไทย รองพื้น
  • อังกฤษ Foundation
  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนผิวหน้าเพื่อปรับสีผิวและเตรียมพื้นผิวสำหรับการแต่งหน้า.
 2. ลิปสติก (Lipstick)
  • ไทย ลิปสติก
  • อังกฤษ Lipstick
  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาสีริมฝีปาก.
 3. อายแชโดว์ (Eyeshadow)
  • ไทย อายแชโดว์
  • อังกฤษ Eyeshadow
  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมสีให้กับพายต์ของดวงตา.
 4. พาวเดอร์ (Powder)
  • ไทย พาวเดอร์
  • อังกฤษ Powder
  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกดบนผิวหน้าเพื่อควบคุมความมันและทำให้ผิวดูเนียนเรียบ.
 5. แป้งเดินสายตา (Eyeliner)
  • ไทย แป้งเดินสายตา
  • อังกฤษ Eyeliner
  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วาดเส้นขอบดวงตาเพื่อเน้นตา.
 6. ซิลเวอร์ (Silicone)
  • ไทย ซิลเวอร์
  • อังกฤษ Silicone
  • คำอธิบาย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มความนุ่มและการเกาะติด.
 7. นวัตกรรม (Innovation)
  • ไทย นวัตกรรม
  • อังกฤษ Innovation
  • คำอธิบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่เพื่อเป็นเอกลักษณ์และปรับตามความต้องการของตลาด.
 8. แบรนด์ (Brand)
  • ไทย แบรนด์
  • อังกฤษ Brand
  • คำอธิบาย ชื่อและสัญลักษณ์ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะของธุรกิจ.
 9. ความสมดุล (Balance)
  • ไทย ความสมดุล
  • อังกฤษ Balance
  • คำอธิบาย สถานะที่มีความสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในธุรกิจ.
 10. ตลาดเป้าหมาย (Target Market)
  • ไทย ตลาดเป้าหมาย
  • อังกฤษ Target Market
  • คำอธิบาย กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ.

ธุรกิจ รองพื้น ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจรองพื้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ ดังนั้นคุณควรปรึกษาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อกำหนดที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณในประเทศของคุณ แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดและกระบวนการที่แตกต่างกันไปได้ นี่คือบางขั้นตอนที่มักจะเกี่ยวข้องเมื่อจดทะเบียนธุรกิจรองพื้น

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ
  • ในประเทศไทย คุณต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือจะเรียกว่า “ทะเบียนพาณิชย์” ในกรณีธุรกิจแบบร้านค้าส่วนตัว หรือเข้าข่ายของพระราชบัญญัติพาณิชย์ 2553.
  • ในประเทศอื่น ๆ คุณอาจต้องทำการจดทะเบียนที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการค้าภายในหรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน.
 2. การรับอนุญาตและสิทธิ์
  • ในบางกรณี ธุรกิจรองพื้นอาจต้องขอรับอนุญาตหรือสิทธิ์เพิ่มเติม เช่น การขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขในกรณีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพ.
 3. การขอสิทธิบัตรค้าและลิขสิทธิ์
  • หากคุณมีแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์คุณอาจต้องการขอสิทธิบัตรค้าหรือลิขสิทธิ์สำหรับชื่อและสัญลักษณ์เพื่อป้องกันการลอกเลียนและการละเมิดลิขสิทธิ์.
 4. การตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่น
  • คุณควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ เช่น การได้รับอนุญาตในการเปิดร้านค้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบสุขาภิบาล เป็นต้น.
 5. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
  • หากคุณผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของส่วนผสม การระบุส่วนประกอบในป้ายกำกับ การทดสอบทางคลินิก เป็นต้น.

ความต้องการที่จะจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายของธุรกิจรองพื้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแบบธุรกิจ ดังนั้นควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างเคียงคร่ง.

บริษัท ธุรกิจรองพื้น เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจรองพื้นต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและรายได้ของคุณตามกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่อาจเสียในธุรกิจรองพื้นอาจแตกต่างไปตามประเทศและพื้นที่ ดังนั้นคุณควรปรึกษาที่นักบัญชีหรือทนายความที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีในท้องถิ่นของคุณ นี่คือตัวอย่างของภาษีที่อาจเสียในธุรกิจรองพื้น

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
  • ผู้ประกอบธุรกิจรองพื้นที่มีรายได้จากธุรกิจอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนดในประเทศของคุณ.
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT)
  • หากธุรกิจรองพื้นของคุณเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คุณอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนดในประเทศของคุณ.
 3. ภาษีอากรขาย (Sales Tax)
  • บางประเทศมีการเรียกเก็บภาษีอากรขายบนการซื้อขายของสินค้าหรือบริการบางประเภท.
 4. รายได้ภาษี (Revenue Tax)
  • บางประเทศอาจมีระบบรายได้ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งอาจต้องจ่ายตามรายได้ที่ได้รับ.
 5. อื่น ๆ
  • อื่น ๆ ภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจรองพื้นได้แก่ ภาษีสุรา หรืออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายท้องถิ่น.

ความต้องการที่จะเสียภาษีในธุรกิจรองพื้นจะแตกต่างไปตามประเทศและพื้นที่ ดังนั้นคุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีในท้องถิ่นของคุณเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องและทันสมัย.

อ่านเพิ่มเติม >> เคล็ดลับการดูแลผิวหน้า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )