รับทำบัญชี.COM | บริษัทรักษาความปลอดภัย วันๆ ซื้อแต่กระบอง?

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

บริษัทรักษาความปลอดภัย

การเริ่มต้นทำบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องใช้การวางแผนอย่างรอบคอบ เหตุผลหลักของการสร้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาจเป็นเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพในด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้า นี่คือขั้นตอนสำหรับการเริ่มต้นทำบริษัทรักษาความปลอดภัย

 1. วางแผนธุรกิจ ในขั้นตอนแรกคุณควรทำการวางแผนธุรกิจที่รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และปรัชญาของบริษัทรักษาความปลอดภัย อาทิเช่นการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายหรือตลาดที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการวิเคราะห์ผู้แข่งขันและการตลาด เพื่อทำให้คุณมีความเข้าใจในแนวทางทางธุรกิจที่ถูกต้อง

 2. การตรวจสอบกฎหมายและการรับรองมาตรฐาน สำรวจกฎหมายและการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย อาทิเช่นกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย และการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง การรับรองเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าของคุณได้

 3. พัฒนาบริการและความเชี่ยวชาญ กำหนดบริการที่คุณต้องการให้กับลูกค้า เช่น การประเมินความเสี่ยงทางความปลอดภัย การวางแผนการตอบสนองฉุกเฉิน หรือการดำเนินการในการสอบสวนเชิงลึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย นอกจากนี้คุณควรพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำความเข้าใจในเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยและการติดตามแนวโน้มและการพัฒนาในอุตสาหกรรมความปลอดภัย

 4. การติดตั้งระบบและการฝึกอบรม ในการเริ่มต้นทำบริษัทรักษาความปลอดภัยคุณต้องเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการความปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานในการดำเนินงานและการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานของคุณมีความรู้และทักษะที่เพียบพร้อมในการจัดการความปลอดภัย

 5. การตรวจสอบและปรับปรุง ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและอุตสาหกรรมความปลอดภัยได้ ประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้บริษัทของคุณเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการความปลอดภัย

การสร้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม การมีการวางแผนที่ดีและการดำเนินการอย่างมีวิสัยทัศน์จะช่วยให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย ราคา

ราคาของบริการรักษาความปลอดภัยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการบริการ ระดับของความเสี่ยงที่ต้องการรักษาความปลอดภัย และระยะเวลาที่ต้องการบริการ อย่างไรก็ตาม สามารถระบุราคาได้เป็นอัตราค่าบริการต่อชั่วโมงหรือตามข้อกำหนดทางสัญญาที่กำหนดไว้กับลูกค้าแต่ละราย

เพื่อประมาณการราคา บางบริษัทรักษาความปลอดภัยอาจเสนอราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 500-1,000 บาทต่อชั่วโมง แต่ราคาสามารถต่างกันไปได้มากขึ้นอยู่กับขอบเขตและความซับซ้อนของโครงการ อาจมีโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูงเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น

สำหรับราคาที่แนะนำเป็นเพียงประมาณการ ควรติดต่อบริษัทรักษาความปลอดภัยที่คุณสนใจเพื่อขอใบเสนอราคาที่เป็นประมาณการและแนะนำราคาที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ โดยบริษัทจะพิจารณาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดราคาที่ถูกต้องให้กับคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย บริษัทรักษาความปลอดภัย

ดังนี้คือตารางรายรับรายจ่ายสำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัย

รายการ รายรับ รายจ่าย
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ฿XXX,XXX  
การจัดซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยี   ฿XXX,XXX
ค่าเช่าสำนักงาน   ฿XX,XXX
ค่าเดินทางและค่าที่พัก   ฿XX,XXX
ค่าโฆษณาและการตลาด   ฿XX,XXX
ค่าอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ฿XX,XXX
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ฿XX,XXX
ค่าบริหารจัดการและบริการทั่วไป   ฿XX,XXX
รายจ่ายอื่นๆ   ฿XX,XXX
รวมรายจ่าย   ฿XXX,XXX
รายรับสุทธิ ฿XXX,XXX  

โดยตารางข้างต้นเป็นตัวอย่างเท่านั้นและค่าใช้จ่ายเป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัทรักษาความปลอดภัยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของธุรกิจ คุณควรปรับแต่งตารางรายรับรายจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทของคุณและข้อมูลทางการเงินที่แน่นอนของคุณ

วิเคราะห์ ธุรกิจ บริษัทรักษาความปลอดภัย

ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยงของบริษัทรักษาความปลอดภัย

ด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ความเสี่ยง
ด้านธุรกิจ – การสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าใหม่ – ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความรู้ที่ล้ำสมัยในการรักษาความปลอดภัย – การขยายตลาดในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมที่มีความต้องการรักษาความปลอดภัยสูง – การแข่งขันจากบริษัทรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเดียวกัน
ด้านการเงิน – การบริหารจัดการทางการเงินที่ไม่เหมาะสม – การวางแผนทางการเงินที่มั่นคงและมีกำหนดที่ชัดเจน – ความสามารถในการเพิ่มรายได้ในองค์กรผ่านการเสริมสร้างความคุ้มค่าของบริการและการขยายตลาด – ความเสี่ยงจากการเกิดภัยคุกคามที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านการทำงาน – การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม – ความสามารถในการสร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านความปลอดภัย – โอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น – ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดของบุคคลในทีมงาน
ด้านลูกค้า – ความยากที่จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยใหม่ – การให้บริการที่มีคุณภาพและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า – โอกาสในการสร้างความคุ้มค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านการพัฒนาบริการและการเสริมสร้างความไว้วางใจ – ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้าหลังจากเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ด้านกฎหมายและความเป็นธรรม – การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย – การปฏิบัติตามกฎหมายและความเป็นธรรมในการให้บริการและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง – โอกาสในการสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจผ่านการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่ดี – ความเสี่ยงจากการรับรู้ข้อผิดพลาดหรือการละเมิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินกิจการ

ตารางด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นของการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยงของบริษัทรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปรับแก้และปรับเปลี่ยนตารางให้เหมาะสมตามบริษัทและสถานการณ์ที่เจอได้ตามความต้องการของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะกับบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ควรรู้

 1. ความปลอดภัย (Security)

  • ความรักษาความปลอดภัยของบริษัทและลูกค้า
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  • กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 3. การตรวจสอบความปลอดภัย (Security Audit)

  • การตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในองค์กร
 4. ระบบการเข้าถึง (Access Control)

  • การควบคุมและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรเหล่านั้นได้
 5. การเข้ารหัส (Encryption)

  • กระบวนการที่ใช้ในการแปลงข้อมูลเป็นรหัสที่ไม่สามารถอ่านได้ โดยมีเพียงผู้ที่มีคีย์เข้ารหัสเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสได้
 6. การตรวจจับ (Intrusion Detection)

  • ระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎระเบียบเกิดขึ้น
 7. การสำรวจ (Surveillance)

  • การตรวจสอบและระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพื่อค้นหาสิ่งที่ผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่เสี่ยง
 8. การสอบสวน (Investigation)

  • กระบวนการในการตรวจสอบและสำรวจเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการละเมิดทางความปลอดภัย
 9. การสร้างความตระหนักรู้ (Security Awareness)

  • การฝึกสอนและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 10. การสื่อสารทางความปลอดภัย (Security Communication)

  • การสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกส่งต่ออย่างปลอดภัยและตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

หมายเหตุ คำศัพท์ที่ระบุในตารางเป็นคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและอริบายเพิ่มเติมเป็นภาษาไทย

ธุรกิจ บริษัทรักษาความปลอดภัย ต้องจดทะเบียนหรือไม่

ในประเทศไทย บริษัททุกประเภทจำเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อก่อตั้งธุรกิจและเป็นตัวกำกับในการดำเนินกิจการในรูปแบบทางกฎหมาย ดังนั้น บริษัทรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยอาจต้องจดทะเบียนตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนกิจการพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจอาหาร หรือกฎหมายว่าด้วยบริการมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งการจดทะเบียนนี้จะเป็นการยืนยันว่าบริษัทของคุณได้รับอนุญาตและตรวจสอบเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการในสาขาวิชาชีพนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ แนะนำให้คุณตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศที่คุณต้องการก่อตั้งบริษัทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

บริษัท บริษัทรักษาความปลอดภัย เสียภาษีอะไร

ในประเทศไทย บริษัทรักษาความปลอดภัยจะมีการเสียภาษีตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการธุรกิจทั่วไป ซึ่งรวมถึงภาษีอากรต่างๆ ดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายภาษีเงินได้ ซึ่งมีการบัญชีและการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัยและมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) หากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้า ลูกค้าอาจจะต้องหักภาษีเงินได้จากจำนวนเงินที่จ่ายให้กับบริษัท ภาษีที่ถูกหักนี้จะต้องถูกนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภาษี

 4. อื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับประกันสังคมและประกันสุขภาพของพนักงาน เป็นต้น

ควรทราบว่าการเสียภาษีในบริษัทรักษาความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รายได้ที่ต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ คุณควรปรึกษากับที่ปรึกษาทางภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องสำหรับบริษัทของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )