รับทำบัญชี.COM | บัญชีย้อนหลังควรเก็บรักษาเป็นเวลากี่ปี?

Click to rate this post!
[Total: 36 Average: 5]

บัญชีย้อนหลังควรเก็บรักษาเป็นเวลากี่ปี?

การเก็บรักษาบัญชีย้อนหลังควรทำตามกฎหมายและกำหนดการในแต่ละประเทศ ประจำปีการเก็บรักษาบัญชีย้อนหลังจะแตกต่างกัน แต่มักจะอยู่ในช่วงปี 3-7 ปี เช่น

  1. ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับการเก็บรักษาบัญชีย้อนหลังในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, คุณควรเก็บรักษาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คุณได้ยื่นการแจ้งยื่นภาษีล่าสุด. แต่หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีหรือถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภาษี, คุณควรเก็บรักษาบัญชีย้อนหลังไว้เป็นเวลามากกว่านี้ อาจถึง 6 หรือ 7 ปี ในบางกรณี.
  2. สหราชอาณาจักร สำหรับการเก็บรักษาบัญชีย้อนหลังในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, คุณควรเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่สิ้นสุดปีการเสียภาษี. แต่หากมีการปรับปรุงบัญชีหรือการตรวจสอบภายหลัง, คุณอาจต้องเก็บรักษาบัญชีย้อนหลังไว้เป็นเวลามากกว่านี้.
  3. ประเทศไทย ตามกฎหมายไทย, การเก็บรักษาบัญชีย้อนหลังสำหรับธุรกิจอาจต้องทำเป็นเวลา 7 ปี เพื่อประกอบกิจการหรือมีธุรกรรมทางการเงินในอดีตที่คุณต้องการตรวจสอบ.

ควรตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐหรือสำนักงานภาษีของประเทศที่คุณดำเนินกิจการเพื่อทราบกำหนดการเก็บรักษาบัญชีย้อนหลังที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์ของคุณ การเก็บรักษาบัญชีย้อนหลังอย่างถูกต้องช่วยในการรักษาการปฏิบัติตามกฎหมายและในกรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลในอนาคต.