รับคืนสินค้าส่งออก

รับทำบัญชี.COM | รับคืนสินค้า ส่งออก ต้องออกเอกสารอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 259 Average: 5]

รับคืนสินค้าส่งออก ต้องออกเอกสารอะไรบ้าง

ออกเอกสาร ใบลดหนี้หรือ เครดิตโน๊ตให้กับลูกหนี้การค้าต่างประเทศ

ในกรณีที่คุณต้องการรับคืนสินค้าที่ส่งออกและคุณมีความเห็นว่าสินค้ามีปัญหาหรือไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ หรือมีเหตุผลอื่นที่ทำให้คุณต้องรับคืนสินค้าส่งออก คุณอาจต้องออกเอกสารเพื่อดำเนินกระบวนการนี้อย่างถูกต้อง ดังนี้

  1. ใบเคลม (Claim Form) คุณควรร้องขอใบเคลมจากผู้ขนส่งหรือบริษัทขนส่งที่ใช้ในการส่งออกสินค้า ใบเคลมนี้ควรระบุรายละเอียดของสินค้าที่คุณต้องการรับคืน เช่น รหัสสินค้า, จำนวน, รายละเอียดของเสียหายหรือปัญหา, และหมายเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. ใบแจ้งคืนสินค้า (Return Goods Authorization – RGA) ในบางกรณี, ผู้ขนส่งหรือผู้ผลิตอาจต้องอนุญาตให้คุณรับคืนสินค้าก่อน ใบ RGA จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต, รหัสสินค้าที่อนุญาตให้คืน, และขั้นตอนการดำเนินการเรื่องนี้

  3. ใบส่งคืนสินค้า (Return Shipping Label) หากคุณได้รับอนุญาตให้รับคืนสินค้า, ใบส่งคืนสินค้าอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการส่งคืนสินค้ากลับไปยังผู้ขนส่งหรือผู้ผลิต

  4. ใบส่งสินค้ากลับ (Return Invoice) คุณอาจต้องระบุรายละเอียดของสินค้าที่รับคืนในใบส่งสินค้ากลับ รวมถึงราคาและจำนวนสินค้าที่รับคืน

  5. อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับกรณีและเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ขนส่งหรือผู้ผลิต, คุณอาจต้องระบุเอกสารเพิ่มเติม เช่น รายงานการตรวจสอบสินค้า, ใบรับรองการรับคืนสินค้า, หรือเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง

กรุณาติดต่อผู้ขนส่งหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและเอกสารที่เหมาะสมสำหรับกรณีของคุณ การรับคืนสินค้าส่งออกอาจมีข้อกำหนดและกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามบริษัทและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น, ควรสอบถามข้อมูลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและป้องกันปัญหาในอนาคต

 

หมู่บ้านจัดสรร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )