รับทำบัญชี.COM | รับทำหนังสั้นหนังเกี่ยวกันการขายรวยๆ

Click to rate this post!
[Total: 300 Average: 5]

แผนธุรกิจรับทำหนังสั้น

การเริ่มต้นธุรกิจรับทำหนังสั้นเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและวางแผนอย่างดี เริ่มต้นด้วยขั้นตอนเบื้องต้นต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ
  • กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ว่าคุณต้องการทำหนังสั้นประเภทใด และสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ.
  • ทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณและการแข่งขันในตลาด.
  • วางแผนการเงินเพื่อกำหนดงบประมาณ การเก็งกำไร และการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจ.
 2. เขียนแผนธุรกิจ
  • สร้างเอกสารแผนธุรกิจที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แผนการตลาด แผนการเงิน และกำหนดเป้าหมายรายได้และกำไร.
 3. การจัดทำสรรค์สร้างสินค้า
  • พัฒนาไอเดียสคริปต์หรือหารือผลงานหนังสั้นที่มีคุณค่าและสนใจ.
  • ค้นหาผู้สรรหาผู้กำกับ นักแสดง และผู้ทำดนตรีหรือซอยเตอร์ที่สามารถร่วมงานกับคุณ.
 4. ระบบผลิต
  • วางแผนการถ่ายทำหรือสร้างภาพยนตร์ รวมถึงการจัดการแต่งและตัดต่อ.
  • กำหนดสถานที่ถ่ายทำ หรือจ้างสถานที่ถ่ายทำและอุปกรณ์ที่จำเป็น.
 5. การตลาดและการกระจายเผยแพร่
  • วางแผนการตลาดและการโปรโมตหนังสั้นของคุณ รวมถึงการใช้สื่อสังคมและโซเชียลมีเดีย.
  • ค้นหาโอกาสในงานแสดงหนัง เทศกาลภาพยนตร์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เหมาะสม.
 6. การจัดการการเงิน
  • ติดตามรายรับและรายจ่ายของธุรกิจของคุณเป็นระยะเวลา.
  • จัดการการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีความเสถียรในธุรกิจ.
 7. การรับรองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
  • หากสร้างผลงานเช่นสคริปต์หรือหนังสั้นที่มีคุณค่า คิดการรับรองสิทธิบัตรหรือการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันสิทธิ์และความเป็นเจ้าของของผลงาน.
 8. ขับเคลื่อนธุรกิจและเสริมสร้างนักบริหาร
  • จัดทำแผนการทำงานรายวันและรายสัปดาห์ เพื่อให้ทราบว่าทุกสิ่งถูกดำเนินการตามแผน.
  • สร้างเครือข่ายและค้นหาองค์กรที่สนับสนุนเรื่องธุรกิจและสนับสนุนการพัฒนานักบริหาร.
 9. การประเมินและปรับปรุง ทราบว่าควรมีการประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจของคุณตามความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง.
 10. เปิดตัวหนังสั้น
  • สร้างกิจกรรมเปิดตัวหนังสั้น เช่น การฉายที่งานภาพยนตร์ หรือการสร้างเวทีขึ้นเอง.
 11. ความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • พิจารณาถึงผลกระทบที่ธุรกิจของคุณอาจมีต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบทางสังคม.

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจรับทำหนังสั้น อย่าลืมปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์และธุรกิจเพื่อเข้าใจและปรับปรุงแผนธุรกิจของคุณตามความเหมาะสมในวงการนี้ได้อย่างดีที่สุด และอาจต้องปรับแผนเป็นระยะเวลาเมื่อพบกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในวงการภาพยนตร์และการผลิตหนังสั้นของคุณ.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจรับทำหนังสั้น

นี่คือตัวอย่างรูปแบบของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจรับทำหนังสั้น

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากลูกค้า 500,000
การจัดการค่าบริการ 200,000
ค่าสรรพากรและภาษี 50,000
ค่าตั้งแต่งและตัดต่อหนังสั้น 100,000
ค่าพนักงานและนักแสดง 150,000
ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ 30,000
ค่าโฆษณาและการโปรโมต 20,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 10,000
รวมรายรับ 500,000 500,000
กำไรสุทธิ 500,000 500,000

โดยในตัวอย่างข้างต้น

 • รายรับมาจากลูกค้าทั้งหมดรวมกันเป็น 500,000 บาท.
 • รายจ่ายประกอบด้วยค่าบริการที่จัดการหนังสั้น (200,000 บาท), ค่าสรรพากรและภาษี (50,000 บาท), ค่าตั้งแต่งและตัดต่อหนังสั้น (100,000 บาท), ค่าพนักงานและนักแสดง (150,000 บาท), ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ (30,000 บาท), ค่าโฆษณาและการโปรโมต (20,000 บาท), และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (10,000 บาท).
 • รวมรายรับและรายจ่ายเท่ากันที่ 500,000 บาท ซึ่งหมายความว่ากำไรสุทธิในรอบนี้เท่ากับ 500,000 บาท.

โปรดจำไว้ว่าข้อมูลในตารางเปรียบเทียบนี้เป็นเพียงตัวอย่าง รายรับและรายจ่ายของธุรกิจรับทำหนังสั้นของคุณอาจแตกต่างกันตามลักษณะงานและขนาดของธุรกิจของคุณแต่ละรายการที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างของรายรับและรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจรับทำหนังสั้นของคุณ. คุณควรปรับแต่งตารางเปรียบเทียบนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจของคุณในความเป็นจริง.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับทำหนังสั้น

ธุรกิจรับทำหนังสั้นมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพหลายแบบ โดยส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์และสื่อสารมวลชน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับทำหนังสั้นสามารถรวมถึง

 1. ผู้กำกับ ผู้กำกับหนังสั้นเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการนำเสนอเรื่องราวผ่านภาพยนตร์ มีบทบาทสำคัญในการแนะนำนักแสดงและทีมงานในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ.
 2. นักแสดง นักแสดงเป็นบทบาทสำคัญในการสร้างความสมจริงในหนังสั้น พวกเขาจะต้องมีความสามารถในการแสดงและสื่อสารเรื่องราวแก่ผู้ชม.
 3. นักเขียนสคริปต์ นักเขียนสคริปต์เป็นผู้รวบรวมเรื่องราวและเขียนสคริปต์ที่ใช้ในการถ่ายทำหนังสั้น พวกเขาต้องมีความสามารถในการเล่าเรื่องและสร้างตัวละคร.
 4. ผู้กำกับศิลปกรรม ผู้กำกับศิลปกรรมรับผิดชอบในการออกแบบทั้งหนังสั้น รวมถึงการเลือกสถานที่ถ่ายทำและการตกแต่งฉาก.
 5. ผู้ตัดต่อ ผู้ตัดต่อรับผิดชอบในการตัดต่อภาพยนตร์และเสียงให้กลายเป็นผลงานสมบูรณ์ และสร้างความรู้สึกและบรรยากาศของหนังสั้น.
 6. นักแต่งเสียง นักแต่งเสียงมีหน้าที่ใส่เสียงและเอฟเฟกต์เสียงให้กับหนังสั้นเพื่อเพิ่มความสมจริงและสร้างบรรยากาศ.
 7. นักบริหารสถานที่ นักบริหารสถานที่รับผิดชอบในการจัดหาสถานที่ถ่ายทำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ.
 8. ผู้สร้างสื่อ ผู้สร้างสื่อรับผิดชอบในการโปรโมตหนังสั้นและการกระจายเผยแพร่ผลงานให้กับผู้ชม.
 9. ตัวแทนนักแสดง ตัวแทนนักแสดงเป็นผู้กลางระหว่างนักแสดงกับผู้กำกับและช่วยในการค้นหาโอกาสแสดงบทในหนังสั้นและภาพยนตร์อื่น ๆ.
 10. นักแต่งดนตรี ในบางกรณี หนังสั้นอาจมีประกอบด้วยเพลงหรือดนตรี นักแต่งดนตรีจะรับผิดชอบในการสร้างและบันทึกเสียงดนตรีที่ใช้ในหนังสั้น.
 11. ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจรับทำหนังสั้น รวมถึงการหาโอกาสในการทำธุรกิจและความรายได้.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจรับทำหนังสั้น

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณเข้าใจและประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกของธุรกิจของคุณ ด้วยการสรุปปัจจัยที่มีข้อได้เปรียบ (Strengths), ข้อเสีย (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) สำหรับธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจรับทำหนังสั้น

Strengths (ข้อได้เปรียบ)

 1. คุณภาพสรรพสินค้า หากคุณมีคุณภาพสูงในการสร้างหนังสั้นและเครื่องมือที่ทันสมัย จะช่วยให้คุณได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า.
 2. ทีมงานมืออาชีพ หากคุณมีทีมงานที่มีความรู้และทักษะในการสร้างหนังสั้น จะช่วยให้คุณสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง.
 3. เครือข่ายในวงการ หากคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีในวงการภาพยนตร์ คุณสามารถเข้าถึงโอกาสและความร่วมมือในการสร้างหนังสั้นได้ง่ายขึ้น.
 4. ผลงานที่ยอดเยี่ยม หากคุณเคยสร้างผลงานที่ได้รับความชื่นชมและรางวัล จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และสร้างความนิยมให้กับธุรกิจของคุณ.

Weaknesses (ข้อเสีย)

 1. ข้อมูลสาธารณะ หากคุณไม่มีข้อมูลสาธารณะหรือผลงานที่สามารถนำมาโชว์แก่ลูกค้า อาจทำให้ยากต่อการรับงานหรือสร้างความนิยม.
 2. ขาดประสบการณ์ ถ้าคุณเป็นธุรกิจรับทำหนังสั้นใหม่ อาจขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ.
 3. การค้าแพลตฟอร์ม หากคุณไม่มีการเผยแพร่ผลงานของคุณบนแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโต เช่น YouTube, Vimeo, หรือ Netflix อาจทำให้คุณพลาดโอกาส.

Opportunities (โอกาส)

 1. ความเพิ่มขึ้นของผู้ชมออนไลน์ นับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 มีการเพิ่มขึ้นของผู้ชมหนังออนไลน์ ซึ่งเป็นโอกาสให้คุณสร้างและกระจายหนังสั้นของคุณผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์.
 2. การทำงานร่วมกับบริษัทในวงการ ความร่วมมือกับบริษัทในวงการภาพยนตร์เพื่อสร้างหนังสั้นสำหรับการโฆษณาหรือโปรโมตสินค้าอาจเป็นโอกาสใหม่.
 3. การขยายธุรกิจ การขยายธุรกิจของคุณเพื่อรับงานการผลิตโฆษณา, การฝากประกาศ, หรือการสร้างภาพยนตร์เรื่องเต็ม.

Threats (อุปสรรค)

 1. คู่แข่งในวงการ มีคู่แข่งในวงการภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและความรู้สึกทางศิลปะที่มีความเสี่ยงต่อคุณ.
 2. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการผลิตหนังสั้นอาจมีผลกระทบต่อวิธีการทำงานของคุณ.
 3. ข้อจำกัดทางกฎหมาย ข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และการเผยแพร่อาจทำให้ยากต่อการใช้งานวัสดุที่ไม่ได้เป็นสาธารณะ.

หลังจากที่คุณได้วิเคราะห์ SWOT คุณสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดยุทธวิธีและแผนการปฏิบัติที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตและดูแนวโน้มในอนาคตได้อย่างมั่นใจขึ้น. ควรปรับปรุงทุกปัจจัยใน SWOT อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในวงการภาพยนตร์และการผลิตหนังสั้นที่เป็นไปได้ในอนาคต.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรับทำหนังสั้น ที่ควรรู้

ดังนี้คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับทำหนังสั้นพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมในภาษาไทย

 1. หนังสั้น (Short Film)
  • คำอธิบาย ภาพยนตร์ที่มีความยาวเร็วกว่าหนังเต็มเรื่อง และมักมีระยะเวลาระหว่าง 1 ถึง 40 นาที.
  • ภาษาอังกฤษ Short Film
 2. สคริปต์ (Script)
  • คำอธิบาย ข้อความที่ใช้ในการเขียนบทภาพยนตร์หรือการแสดง รวมถึงบรรยายและการพูดของตัวละคร.
  • ภาษาอังกฤษ Script
 3. การตัดต่อ (Editing)
  • คำอธิบาย กระบวนการแก้ไขและจัดรูปแบบภาพยนตร์หรือเสียงเพื่อสร้างความสมดุลและรายละเอียดในผลงานสื่อ.
  • ภาษาอังกฤษ Editing
 4. การบันทึกเสียง (Sound Recording)
  • คำอธิบาย กระบวนการบันทึกเสียงและเพลงเพื่อใช้ในหนังสั้น.
  • ภาษาอังกฤษ Sound Recording
 5. ความสมจริง (Realism)
  • คำอธิบาย การเน้นที่การเลียนแบบและการจำลองเหตุการณ์และบรรยากาศให้เหมือนจริงในหนังสั้น.
  • ภาษาอังกฤษ Realism
 6. ผู้กำกับ (Director)
  • คำอธิบาย บุคคลที่รับผิดชอบในการนำกล้องและนักแสดงในการสร้างภาพยนตร์หรือหนังสั้น.
  • ภาษาอังกฤษ Director
 7. บรรยากาศ (Atmosphere)
  • คำอธิบาย ความรู้สึกหรือบรรยากาศที่ถูกสร้างขึ้นในหนังสั้นผ่านการใช้งานเสียง ภาพ และสถานที่.
  • ภาษาอังกฤษ Atmosphere
 8. โปรดิวเซอร์ (Producer)
  • คำอธิบาย บุคคลหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดการและระดมทุนสำหรับหนังสั้น และช่วยในกระบวนการผลิต.
  • ภาษาอังกฤษ Producer
 9. ฉาก (Scene)
  • คำอธิบาย ส่วนย่อยของหนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศหรือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการเล่าเรื่อง.
  • ภาษาอังกฤษ Scene
 10. คัมแบ็ค (Comeback)
  • คำอธิบาย การที่นักแสดงหรือผู้กำกับที่ไม่ได้มีผลงานเป็นเวลานานกลับมาทำงานในวงการภาพยนตร์หรือหนังสั้น.
  • ภาษาอังกฤษ Comeback

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับธุรกิจรับทำหนังสั้นและวงการภาพยนตร์ การรู้เรื่องคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารได้ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการนี้.

ธุรกิจ รับทำหนังสั้น ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจรับทำหนังสั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ โดยอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับประเทศและพื้นที่การดำเนินธุรกิจ ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่อาจจำเป็นต้องดำเนินการ

 1. จดทะเบียนธุรกิจ คุณอาจต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานหรือหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศของคุณ ซึ่งอาจมีชื่อต่างๆ ไปตามประเทศ เช่น การจดทะเบียนบริษัทหรือการจดทะเบียนการค้า.
 2. ลงทะเบียนเรียกรับหนี้ (ถ้าจำเป็น) หากคุณทำธุรกิจรับทำหนังสั้นและมีแพลนรับเงินจากลูกค้าผ่านการเรียกรับหนี้ คุณอาจต้องลงทะเบียนธุรกิจของคุณเพื่อรับหนี้.
 3. จดทะเบียนลิขสิทธิ์ (ถ้าจำเป็น) หากคุณสร้างสรรค์เนื้อหาหรือผลงานที่มีลิขสิทธิ์เช่นสคริปต์หรือหนังสั้น คุณอาจต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และรับความคุ้มครองตามกฎหมาย.
 4. สิทธิบัตรธุรกิจ (ถ้าจำเป็น) บางประเทศอาจต้องการให้คุณขอสิทธิบัตรธุรกิจหรือใบอนุญาตเพื่อดำเนินธุรกิจรับทำหนังสั้น โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ.
 5. การลงทะเบียนเพื่อเสียภาษี (ถ้าจำเป็น) คุณจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดสอบถามกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ของคุณเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม.
 6. บัญชีและการเงิน คุณควรสร้างระบบบัญชีและการเงินที่ชัดเจนเพื่อติดตามรายได้และรายจ่ายของธุรกิจรับทำหนังสั้นของคุณ.
 7. การเสนอโปรเจค หากคุณต้องการรับโปรเจคหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือนักลงทุน คุณอาจต้องเสนอโปรเจคหรือแผนธุรกิจของคุณให้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง.
 8. การประกาศหรือการตลาด คุณควรสร้างแผนการตลาดและการโปรโมตหนังสั้นของคุณเพื่อเพิ่มความรู้สึกและรายชื่อในวงการ.

ขอแนะนำให้คุณติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและซึ่งรับผิดชอบในการจดทะเบียนและการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับธุรกิจรับทำหนังสั้นในพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้ควรปรึกษากับนักทนายหรือผู้เชี่ยวชาญในการธุรกิจเพื่อคำปรึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องนี้.

บริษัท ธุรกิจรับทำหนังสั้น เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีสำหรับธุรกิจรับทำหนังสั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบในประเทศและพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ ภาษีที่คุณอาจต้องเสียสำหรับธุรกิจรับทำหนังสั้นสามารถรวมถึง

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจรับทำหนังสั้นในรูปแบบบุคคลธรรมดาและได้รับรายได้จากธุรกิจนี้ คุณอาจต้องเสียภาษีรายได้บุคคลตามอัตราร้อยละที่ได้รับการกำหนดในประเทศของคุณ.
 2. ภาษีบริษัท (Corporate Tax) หากคุณรับทำธุรกิจในรูปแบบบริษัท คุณอาจต้องเสียภาษีบริษัทตามอัตราที่ถูกกำหนดในประเทศของคุณ.
 3. ภาษีการขาย (Sales Tax) หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) การขายผลงานหนังสั้นอาจต้องเสียภาษีการขายหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วคุณอาจต้องเรียกเก็บภาษีนี้จากลูกค้าและส่งให้หน่วยงานรัฐบาลในประเทศของคุณ.
 4. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางพื้นที่อาจเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในพื้นที่นั้น คุณควรตรวจสอบกับเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม.
 5. ภาษีเงินได้ที่หักหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) หากคุณรับรายได้จากลูกค้าหรือหน่วยงานรัฐบาล อาจมีการหักภาษีเงินได้ที่หักหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกจากรายได้ของคุณก่อนที่คุณจะได้รับเงิน คุณต้องรายงานและส่งเงินภาษีที่ถูกหักให้กับหน่วยงานรัฐบาล.
 6. อื่นๆ การเสียภาษีอื่นๆ อาจขึ้นอยู่กับรายละเอียดของธุรกิจของคุณและกฎหมายในประเทศของคุณ อาจต้องการการปรึกษากับนักบัญชีหรือทนายความเพื่อความชัดเจนเพิ่มเติม.

ควรรีบปรึกษากับนักบัญชีหรือทนายความที่เชี่ยวชาญในเรื่องภาษีเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจรับทำหนังสั้นของคุณและตรวจสอบกับหน่วยงานทางราชการในประเทศของคุณเพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการเสียภาษีสำหรับธุรกิจของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )