รับทำบัญชี.COM | รับออกบูธนิทรรศการงานแฟร์ง่ายไม่ซ้ำใคร?

Click to rate this post!
[Total: 39 Average: 5]

ธุรกิจรับออกบูธ นิทรรศการ งานแฟร์

การรับจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารในงานนิทรรศการ บทบาทของบริษัทผลิตสื่อโฆษณาและงานแฟร์

การจัดงานแสดงสินค้าและออกบูธอาหารในงานนิทรรศการเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการวางแผนและการทำงานที่ประณีต ในบทความนี้เราจะสำรวจบทบาทสำคัญของบริษัทผลิตสื่อโฆษณาและงานแฟร์ในการรับจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารในงานนิทรรศการ

บทบาทของบริษัทผลิตสื่อโฆษณา

บริษัทผลิตสื่อโฆษณาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมการรับจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารในงานนิทรรศการ พวกเขาเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างและผลิตสื่อโฆษณาที่จะใช้ในงาน ดังนี้

 1. ผลิตสื่อโทรทัศน์ บริษัทผลิตสื่อโฆษณาสามารถสร้างโฆษณาทางโทรทัศน์ที่จะใช้ในการโปรโมตงานแสดงสินค้าและบูธอาหาร โฆษณาทางโทรทัศน์มีความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ชมในลักษณะที่น่าสนใจและน่าจดจำ
 2. ผลิตสื่อออนไลน์ บริษัทผลิตสื่อโฆษณายังสามารถสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์, หรือแอพพลิเคชัน เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจและประสิทธิภาพในการโปรโมตงานและบูธ

บทบาทของงานแฟร์และรับจัดงาน

งานแฟร์และรับจัดงานเป็นส่วนสำคัญของการรับจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารในงานนิทรรศการ พวกเขามีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. รับจัดแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าควรถูกจัดเตรียมอย่างประณีต เพื่อให้บริษัทและธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าและบริการของตนให้กับผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รับจัดงานจะดูแลการจัดที่นั่ง, การจัดแสดงสินค้า, และการประสานงานกับผู้เข้าชม
 2. สื่อโฆษณาสินค้า การโปรโมตสินค้าและบริการในงานแสดงสินค้าจำเป็นต้องมีสื่อโฆษณาที่น่าสนใจและทันสมัย เช่น ป้ายไฟ, ป้ายโฆษณา, ป้าย LED, และใบปลิว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชม
 3. อาหาร อาหารเป็นส่วนสำคัญในงานนิทรรศการ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถพักผ่อนและสัมผัสประสบการณ์ที่ดี รับจัดงานต้องวางแผนเมนูอาหารที่ควรสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและกำหนดการที่เหมาะสม

การรับจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารในงานนิทรรศการเป็นกระบวนการที่ทุกด้านต้องประสบความสำเร็จ บริษัทผลิตสื่อโฆษณาและงานแฟร์-รับจัดงานมีบทบาทสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยในงานแสดงสินค้าและบูธอาหาร ทำให้ธุรกิจสามารถโปรโมตและนำเสนอสินค้าและบริการของตนให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมชมงานนิทรรศการอย่างยิ่ง

 1. การติดตั้งและสร้างบูธ บูธเป็นส่วนสำคัญในงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ เป็นที่ตั้งของธุรกิจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาแก่ผู้เยี่ยมชม รับจัดงานต้องสร้างบูธที่มีดีไซน์ที่ดึงดูดความสนใจและสื่อความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ
 2. การผลิตป้ายไฟ ป้ายโฆษณา และป้าย LED การใช้ป้ายไฟหรือป้าย LED เป็นสื่อโฆษณาในงานแสดงสินค้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชม บริษัทผลิตสื่อโฆษณาและงานแฟร์-รับจัดงานจะรับผิดชอบในการออกแบบและผลิตป้ายที่น่าสนใจและเหมาะสม
 3. การผลิตใบปลิวและสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้ใบปลิวและสื่อสิ่งพิมพ์เป็นวิธีการสื่อสารสำคัญในงานแสดงสินค้าและบูธอาหาร เบื้องต้นใบปลิวและสื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างขึ้นจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และสามารถแจกแจงแก่ผู้เยี่ยมชมได้โดยง่าย

สรุป

การรับจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารในงานนิทรรศการเป็นกระบวนการที่มีหลายด้านและต้องการความร่วมมือของหลายบริษัทและบริการที่เชี่ยวชาญ บริษัทผลิตสื่อโฆษณามีบทบาทในการสร้างสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานนี้ ในขณะที่งานแฟร์และรับจัดงานรับผิดชอบในการรับจัดแสดงสินค้า, การสร้างบูธ, การจัดการกับสื่อโฆษณา, และการให้บริการอาหารที่มีคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ดีในงานนิทรรศการนี้จะสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมชม

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี รับออกบูธ นิทรรศการ งานแฟร์

นี่คือตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจออกบูธอาหารในงานนิทรรศการและรับจัดงานแฟร์

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการจัดบูธในงานนิทรรศการ XXXXX
รายรับจากการจัดบูธในงานแฟร์ XXXXX
รายรับจากการจัดงานรับจัดงานแฟร์ XXXXX
รายรับจากบริการอาหารในงานนิทรรศการ XXXXX
รายรับจากบริการอาหารในงานแฟร์ XXXXX
รายรับจากบริการสถานที่และอุปกรณ์ในงาน XXXXX
รายรับอื่น ๆ XXXXX
รวมรายรับ XXXXX
รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดบูธ XXXXX
ค่าสิ่งแวดล้อมและการตกแต่งบูธในงาน XXXXX
ค่าจ้างพนักงานในบูธ XXXXX
ค่าโฆษณาและการตลาดในงาน XXXXX
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรับจัดงานแฟร์ XXXXX
ค่าอาหารและเครื่องดื่มในงานนิทรรศการ XXXXX
ค่าอาหารและเครื่องดื่มในงานแฟร์ XXXXX
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ XXXXX
รวมรายจ่าย XXXXX

ในตารางนี้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในรายรับและรายจ่ายของธุรกิจออกบูธอาหารในงานนิทรรศการและรับจัดงานแฟร์ตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณ อาจมีรายการอื่น ๆ ที่เป็นรายรับหรือรายจ่ายที่ไม่ได้แสดงในตารางด้านบน โดยรายรับรวมและรายจ่ายรวมจะช่วยให้คุณสามารถประเมินกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น และทำให้คุณสามารถวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้เช่นกัน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการ รับออกบูธ นิทรรศการ งานแฟร์

การรับจัดบูธ, นิทรรศการ, และงานแฟร์เป็นอาชีพที่มีหลายด้านและต้องการความเชี่ยวชาญในหลายด้านต่างๆ ดังนั้นมีหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยในกระบวนการนี้ เรามาดูรายละเอียดของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานรับจัดบูธ นิทรรศการ และงานแฟร์

 1. ออกแบบบูธ (Booth Designer) นักออกแบบบูธมีความสามารถในการออกแบบและสร้างบูธที่น่าสนใจและมีความสวยงาม เพื่อให้สินค้าหรือบริการของลูกค้านำเสนอได้อย่างมีความประสิทธิภาพ
 2. ผู้จัดการงานนิทรรศการ (Event Manager) ผู้จัดการงานนิทรรศการรับผิดชอบในการวางแผนและจัดการงานแสดงสินค้าหรืองานแฟร์ ตั้งแต่การเลือกสถานที่, การสร้างรายการโปรแกรม, การตรวจสอบการจัดบูธ, และการควบคุมงานในวันงาน
 3. Event Organizer (ผู้จัดงาน): Event organizer เป็นบุคคลหรือบริษัทที่มีหน้าที่จัดการและสร้างงานแฟร์และนิทรรศการทั้งหมดหรือบางส่วน ในบทบาทนี้, พวกเขารับผิดชอบการจัดการทุกด้านของงานแฟร์ รวมถึงการเลือกสถานที่, หรือเราเรียกสั้นๆ ว่า “ออแกไนซ์
 4. ผู้จัดการโฆษณา (Advertising Manager) ผู้จัดการโฆษณามีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับงานนิทรรศการ รวมถึงการเลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสมเพื่อโปรโมตงานและบูธ
 5. บริการอีเว้นท์ (Event Services): รายชื่อนี้อาจรวมถึงบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแฟร์และนิทรรศการ เช่น บริการอาหารและเครื่องดื่ม, บริการดนตรีหรือความบันเทิง, บริการสื่อและโฆษณา, บริการการตัดต่อวิดีโอและรูปภาพ, บริการการแสดงสินค้าและสามารถรวมถึงบริการความปลอดภัยและบริการสุขาภิบาล ทั้งหมดเหล่านี้สามารถมีบทบาทสำคัญในการจัดงานแฟร์และนิทรรศการ.
 6. พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service Representative) พนักงานบริการลูกค้ามีหน้าที่ในการตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการในงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 7. ผู้จัดการอาหาร (Catering Manager) ผู้จัดการอาหารรับผิดชอบในการวางแผนเมนูอาหารและบริการอาหารในงาน โดยการรับจัดอาหารอาจเป็นส่วนสำคัญในงานแฟร์
 8. ผู้จัดการด้านเครื่องเสียงและแสง (Audio-Visual and Lighting Manager) ผู้จัดการด้านเครื่องเสียงและแสงรับผิดชอบในการจัดการเครื่องเสียงและแสงในบูธและพื้นที่งาน เพื่อให้งานนิทรรศการมีความน่าสนใจและดึงดูด

อาชีพเหล่านี้เป็นตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับจัดบูธ, นิทรรศการ, และงานแฟร์ แต่มีอาชีพอื่นๆ ที่มีบทบาทและความสำคัญในการจัดงานเหล่านี้ด้วย สำหรับคนที่สนใจเข้าสู่วงการนี้ ควรมีความคาดหวังในการทำงานทีม ความคล่องตัว และความสามารถในการจัดการและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ SWOT การรับออกบูธ นิทรรศการ งานแฟร์

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำความเข้าใจธุรกิจของคุณโดยละเอียด เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินการที่เหมาะสม เรามาวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจรับจัดบูธ, นิทรรศการ, และงานแฟร์

Strengths (ข้อได้เปรียบ)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค มีทีมงานที่มีความรู้และทักษะในการออกแบบและสร้างบูธที่น่าสนใจและสร้างความประทับใจ
 2. ความสามารถในการจัดการงานใหญ่ สามารถจัดการงานนิทรรศการขนาดใหญ่และงานแฟร์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ความสามารถในการสร้างสื่อโฆษณา สามารถสร้างสื่อโฆษณาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพเพื่อโปรโมตงานและบูธ
 4. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้า

Weaknesses (ข้ออ่อน)

 1. ขาดงบประมาณ การจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารมักต้องใช้งบประมาณที่มาก และอาจเกิดความจำเป็นในการหาแหล่งเงินทุน
 2. ความขาดแคลนของทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารอาจเป็นขาดแคลน
 3. ความขาดแคลนของอุปกรณ์ การเตรียมต้นทุนและอุปกรณ์สำหรับบูธและงานนิทรรศการอาจมีความขาดแคลน

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคหรือตลาดใหม่
 2. การเสนอบริการแบบแพ็คเกจ การเสนอบริการแบบแพ็คเกจสำหรับงานแสดงสินค้าและบูธอาหารอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
 3. การควบคุมต้นทุน การควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มกำไร

Threats (ความเสี่ยง)

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง การแข่งขันในอุตสาหกรรมรับจัดบูธและงานแฟร์อาจมีความแข็งแกร่ง ทำให้ต้องพัฒนาแนวทางในการแข่งขัน
 2. ภัยคุกคาม ภัยคุกคามเช่นสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการปิดงานนิทรรศการอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
 3. การเปลี่ยนแปลงในนิตยสารและสื่อออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงในสื่อและรูปแบบการโปรโมตอาจมีผลกระทบต่อการสร้างสื่อโฆษณาและการตลาด

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจรับจัดบูธ, นิทรรศการ, และงานแฟร์เข้าใจปัจจัยที่สำคัญในการบรรเทาความอ่อนแอและใช้โอกาสให้เติบโตและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้ การดำเนินการต่อไปควรเน้นการใช้ความได้เปรียบ, การบรรเทาความเสี่ยง, และการเตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจและปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรับออกบูธ นิทรรศการ งานแฟร์ ที่ควรรู้

 1. บูธ (Booth) – สถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการของธุรกิจในงานนิทรรศการหรืองานแฟร์ (ภาษาอังกฤษ Booth)
 2. นิทรรศการ (Exhibition) – การแสดงสินค้าหรือบริการของธุรกิจในพื้นที่ที่จัดขึ้นเพื่อโปรโมตและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้เยี่ยมชม (ภาษาอังกฤษ Exhibition)
 3. งานแฟร์ (Fair) – งานแสดงสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแบบกิจกรรมพิเศษ และมักมีกิจกรรมและบรรยากาศสนุกสนาน (ภาษาอังกฤษ Fair)
 4. ออกบูธ (Booth Setup) – กระบวนการการตระเตรียมและติดตั้งบูธในงานนิทรรศการหรืองานแฟร์, รวมถึงการจัดวางสินค้าและสื่อโฆษณา (ภาษาอังกฤษ Booth Setup)
 5. สื่อโฆษณา (Advertising) – การใช้สื่อต่างๆ เพื่อโปรโมตหรือตลาดสินค้าหรือบริการ, รวมถึงการสร้างความรู้สึกและความตื่นเต้นให้กับผู้เยี่ยมชม (ภาษาอังกฤษ Advertising)
 6. จัดการบูธ (Booth Management) – กระบวนการการดูแลและควบคุมบูธในงานนิทรรศการหรืองานแฟร์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาษาอังกฤษ Booth Management)
 7. พื้นที่จัดงาน (Venue) – สถานที่ที่ใช้ในการจัดงานนิทรรศการ, งานแฟร์, หรืองานอื่นๆ ซึ่งสามารถรองรับบูธและผู้เยี่ยมชมได้ (ภาษาอังกฤษ Venue)

คำศัพท์เหล่านี้เป็นพื้นฐานและสำคัญสำหรับธุรกิจรับจัดบูธ, นิทรรศการ, และงานแฟร์ เรียนรู้และเข้าใจความหมายของพวกเขาจะช่วยให้คุณสื่อสารและทำงานในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจ รับออกบูธ นิทรรศการ งานแฟร์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจที่รับจัดบูธ, นิทรรศการ, และงานแฟร์ในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนธุรกิจและขอใบอนุญาตตามความเกี่ยวข้องของกิจการ นี่คือรายการหลายรายการที่บริษัทรับจัดบูธ, นิทรรศการ, และงานแฟร์ควรจดทะเบียน

 1. จดทะเบียนธุรกิจ บริษัทควรจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number – TIN) จากกรมสรรพากร
 2. ขอใบอนุญาตทางธุรกิจ บริษัทควรตรวจสอบว่าทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการและแฟร์ต้องการใบอนุญาตหรือไม่ หากจำเป็นให้ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือเทศบาลท้องถิ่น
 3. การจัดการต้นทุนและบัญชี บริษัทควรตรวจสอบเรื่องการบัญชีและรายงานการเงินเพื่อประสบความสำเร็จทางการเงิน รวมถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการลดภาษี ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้บริการนักบัญชีหรือนักวิเคราะห์การเงิน
 4. การจัดการและความปลอดภัย การรับจัดบูธและงานนิทรรศการอาจมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ต้องเรียนรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานที่งานและเข้าใจวิธีการจัดการและป้องกันความเสี่ยง
 5. การขอสิทธิ์ที่ดินหรือสถานที่จัดงาน ถ้าบูธหรืองานนิทรรศการต้องจัดที่พื้นที่เปิด เช่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา บริษัทควรทำการขอสิทธิ์หรือเช่าสถานที่นี้ตามกฎหมาย
 6. การประกันภัย บริษัทควรพิจารณาการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้า, ความรับผิดชอบต่อบุคคลและทรัพย์สินในงาน
 7. การเสนอราคาและสัญญาการจัดงาน การจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารอาจต้องรับสัญญาจากลูกค้า ในกรณีนี้, การรับจัดบูธควรรู้จักกระบวนการเสนอราคาและการทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 8. การเสนอราคาและสัญญาการจัดงาน การจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารอาจต้องรับสัญญาจากลูกค้า ในกรณีนี้, การรับจัดบูธควรรู้จักกระบวนการเสนอราคาและการทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 9. การเสนอราคาและสัญญาการจัดงาน การจัดงานแสดงสินค้าและบูธอาหารอาจต้องรับสัญญาจากลูกค้า ในกรณีนี้, การรับจัดบูธควรรู้จักกระบวนการเสนอราคาและการทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อกำหนดและระเบียบอาจมีความแตกต่างตามพื้นที่และลักษณะของงาน ควรติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศไทย

บริษัท รับออกบูธ นิทรรศการ งานแฟร์ เสียภาษีอย่างไร

การจ่ายภาษีในธุรกิจรับออกบูธในงานแฟร์ในประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบของธุรกิจของคุณ รวมถึงมูลค่ารายได้ของคุณที่ได้รับจากการรับออกบูธนั้นด้วย นี่คือภาษีที่คุณอาจต้องจ่าย

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาและมีรายได้จากการรับออกบูธ คุณอาจต้องจ่ายภาษีรายได้ตามอัตราส่วนที่เป็นไปตามรายได้ของคุณ ระบบภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยมีอัตราส่วนต่าง ๆ ตามระดับรายได้ เมื่อรายได้ของคุณเพิ่มขึ้น อัตราส่วนภาษีก็จะสูงขึ้นด้วย
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) หากธุรกิจของคุณมีมูลค่ารายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี (ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย) คุณอาจต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT registrant) และจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กำหนด ซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ 7%
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax, SBT) หากคุณเป็นธุรกิจอาชีพเฉพาะ เช่น ธุรกิจการพนันหรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อมีการจัดกิจกรรมในงานแฟร์ คุณอาจต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ภาษีอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายภาษีในธุรกิจรับออกบูธอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณา ซึ่งอาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือเจ้าหน้าที่ภาษีในพื้นที่ของคุณเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ถูกต้องในกรณีของธุรกิจของคุณ
 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยกตัวอย่าง การหัก ณ ที่จ่าย ในการจ้าง จัดบูธแสดงสินค้า ยอดรวทั้งหมด 200,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 100,000 บาท ผู้ที่ได้รับเงิน จะได้ รับเงินเท่าไร ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

ในกรณีที่มีการจ้างจัดบูธแสดงสินค้าโดยแบ่งการจ่ายเป็นงวด และมีการหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษี 3% ของยอดรวมในแต่ละงวด สรุปได้ดังนี้

 • งวดที่ 1 จ่าย 100,000 บาท และภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือ 3,000 บาท ผู้รับเงินจะได้รับเงินสุทธิ 97,000 บาท
 • งวดที่ 2 จ่าย 100,000 บาท และภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือ 3,000 บาท ผู้รับเงินจะได้รับเงินสุทธิ 97,000 บาท

รวมยอดเงินที่จ่ายให้ผู้รับเงินทั้งหมดคือ 200,000 บาท และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดคือ 6,000 บาท (3% ของยอดรวม 200,000 บาท) โดยผู้รับเงินจะได้รับเงินสุทธิรวมกันเป็น 194,000 บาท (97,000 บาทในแต่ละงวด)

การหัก ณ ที่จ่ายเป็นการรักษาภาษีสรรพสามิตในตำแหน่งของผู้จ่ายเงิน โดยผู้จ่ายเงินต้องหักภาษีตามร้อยละที่กำหนดและส่งเงินภาษีที่ถูกหักไปให้กับหน่วยงานภาษี การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจและควรปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาทางภาษีในอนาคต

สุดท้าย ควรตรวจสอบกับหน่วยงานภาษีท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณเพื่อรับข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับและอัปเดตเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )