รายการค้าหรือรายการธุรกิจ

รายการค้าหรือรายการธุรกิจ ประกอบด้วย?

Click to rate this post! [Total: 208 Average: 5] รายการ …

รายการค้าหรือรายการธุรกิจ ประกอบด้วย? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 208 Average: 5]

รายการค้าหรือรายการธุรกิจ

รายการค้าหรือรายการธุรกิจ (Business Transaction) หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกิจการ โดยอาจเป็นในรูปของเงินสดหรือไม่ก็ได้ เช่น การซื้อสินค้า การขายสินค้า การจัดหาทรัพยากร เป็นต้น

รายการค้าหรือรายการธุรกิจ (Business Transaction) การกระทำทางการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรือองค์กร รายการค้านี้เป็นสิ่งที่จะถูกบันทึกลงในบัญชีของธุรกิจเพื่อใช้ในการบัญชีและรายงานการเงิน รายการค้ามีลักษณะการกระทำทางการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินหรือสิ่งของ สามารถเป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการ การชำระเงินหนี้ การรับเงินจากลูกค้า การจ่ายเงินให้กับลูกค้า การกู้ยืมเงิน หรือการลงทุน รายการค้าเป็นส่วนสำคัญในการบันทึกและติดตามสถานะการเงินของธุรกิจ

รายการค้าที่สำคัญที่มักพบได้ในธุรกิจรวมถึง

 1. การซื้อขายสินค้า การซื้อขายสินค้าหมายถึงการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายและการขายสินค้าให้กับลูกค้า รายการนี้มักเกิดในธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง

 2. การชำระเงินหนี้ การชำระเงินหนี้หมายถึงการชำระหนี้ตามข้อตกลงทางการเงินที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการ รายการนี้บันทึกเงินที่รับมาจากลูกค้า

 3. การรับเงินจากลูกค้า การรับเงินจากลูกค้าหมายถึงการรับเงินตามบัญชีหรือใบส่งของ รายการนี้บันทึกรายได้ของธุรกิจ

 4. การจ่ายเงินให้กับลูกค้า การจ่ายเงินให้กับลูกค้าหมายถึงการชำระเงินตามข้อตกลงทางการเงินเช่น การคืนเงินหรือการชดเชย

 5. การกู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือผู้ให้บริการการเงินอื่นๆ เพื่อใช้ในธุรกิจหรือการลงทุน

 6. การลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การซื้อสินทรัพย์ถาวรหรือการลงทุนในโครงการพัฒนา

 7. การรับสินค้าหรือบริการ การรับสินค้าหรือบริการจากผู้จัดจำหน่ายหรือบริการภายนอก

 8. การคืนสินค้า การคืนสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มีความพึงพอใจหรือมีปัญหา

 9. การเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ การบันทึกการเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ในบัญชี เพื่อปรับปรุงค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 10. การปรับปรุงสินทรัพย์ การปรับปรุงหรือแก้ไขสินทรัพย์ในบัญชี เช่น การปรับปรุงค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุง

 11. การจ่ายค่าใช้จ่าย การจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่านายหน้า ค่าเช่าที่

 12. การรับค่าใช้จ่าย การรับเงินหรือสิ่งของแทนการให้บริการหรือสินค้า

รายการค้าเป็นส่วนสำคัญในการบันทึกบัญชีและใช้ในการเตรียมรายงานการเงินของธุรกิจ การบันทึกรายการค้าอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบมีความสำคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถติดตามและปรับปรุงสถานะการเงินได้อย่างถูกต้องและประทับใจ

รายการค้าหรือรายการธุรกิจ คือ
รายการค้าหรือรายการธุรกิจ คือ
ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง

บัญชีรับเหมาก่อสร้าง ระยะยาว?

บัญชี รับเหมาก่อสร้าง excel ผังบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชี งานระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้าง งบการเงิน การรับรู้รายได้งานก่อสร้าง
ปก

แม่ค้าออนไลน์ ออเดอร์เป็นร้อย ไม่เปิดบิล?

แม่ค้าออนไลน์ ดังๆ แม่ค้าออนไลน์ คำคม แม่ค้าออนไลน์ ภาษาอังกฤษ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ 10 อันดับ แม่ค้าออนไลน์  อาชีพแม่ค้าออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์มีใครบ้าง ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

Event Organizer ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจออแกไนซ์ คือ งบประมาณ การจัดงาน Event ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event สมัครงาน Event Organizer จบใหม่ สมัครงาน ออ แก ไน ซ์ งานแต่ง งานออแกไนซ์ เงินเดือน ออ แก้ ไน ซ์ ทํา อะไรบ้าง งานออแกไนซ์ ออนไลน์
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

เขียนแผนธุรกิจซักรีด หยอดเหรียญ รวยทางลัด?

แผนธุรกิจร้านซักรีด แผนธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญ แผนธุรกิจ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ pdf swot ร้านซักรีด วิเคราะห์ธุรกิจร้านสะดวกซัก กฎหมาย ร้านซัก อบ รีด โครงการซักอบรีด งานวิจัย ร้านซัก อบ รีด

Leave a Comment

Scroll to Top