รายงานงบดุล

รายงานงบดุล การเงินธุรกิจ ค้นหา

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

หนี้สินที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานงบดุล
ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพย์ หนี้สินที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี รายการใดที่คงเหลืออยุ่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเป้นเงินตราต่างประเทศจะต้องแปลงค่าเป็นเงินตราไทย ส่วนใหญ่จะมี 3 รายการคือ
-รายการที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินสด หรือสิทธิที่เรียกร้องใดๆที่กิจการจะต้องชำระหรือได้รับซึ่งกำหนดที่แน่นอน ให้ใช้อัตราปิดในการคำนวณเป็นเงินตราไทย หรือ[url=http://www.thaitaxboard.com/index.phptopic=115287.0]อัตราแลกเปลี่ยน[/url] ณ วันสิ้นงวด สินทรัพย์ ใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารรับซื้อ หนี้สิน ใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารขาย กรณีสถาบันการเงิน ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ทุนรักษาระดับ
-รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นรายการที่เป็นตัวเงินในกรณีที่คงเหลืออยู่ในกรณีรายการที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของบรอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกด้วยราคาทุนเดิม ณ วันเกิดรายการ เช่น ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน สินค้าคงเหลือ
-รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ให้รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กำหนดราคาด้วยมูลค่าที่ยุติธรรมคือ สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนโดยมีการต่อรองที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกัน
รายงานงบดุล
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
หนี้สินที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
หนี้สินที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

เปลี่ยนแปลง ทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม

แจ้งเลิกประกอบกิจการ แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนภาษี แจ้งปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม แจ้งปิดสถานประกอบการบางแห่ง แจ้งการย้ายสถานประกอบการ แจ้งการโอนกิจการ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) แจ้งการรับโอนกิจการ แจ้งการควบกิจการ แจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว

การ์เม้นท์ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

อุตสาหกรรม กา ร์ เม้น ท์ คือ สมานการ์เม้นท์ โบ๊เบ๊ โรงงานการ์เม้นท์ การ์เม้นท์ เสื้อผ้า รายชื่อโรงงานการ์เม้นท์ การ์เม้นท์ คืออะไร การ์เม้นท์ ภาษาอังกฤษ Garment JOB ใกล้ฉัน ออนไลน์

ล้างรถหยอดเหรียญ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ล้างรถหยอดเหรียญ กรุงเทพมหานคร แฟ รน ไช ส์ ล้างรถหยอดเหรียญ  ล้างรถหยอดเหรียญ ลงทุน เท่า ไหร่ ล้างรถหยอดเหรียญ นนทบุรี เครื่องล้างรถหยอดเหรียญ ใกล้ฉัน ล้างรถหยอดเหรียญ กี่บาท ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ กำไร ดี ไหม แผนธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญ

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร ?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

การจ้างบัญชีต้องการรายงานการเงินอย่างไรบ้าง

ค่าจ้างทำบัญชี จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ บันทึกบัญชีค่าสอบบัญชีค้างจ่าย จ้างนักบัญชี อัตราค่าทําบัญชี ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างพนักงานบัญชี วิธี คิดค่าบริการทำบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top