รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์รายจ่ายที่สาขาในประเทศไทยของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศได้จ่ายไปให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือการให้บริการแก่กิจการของสาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและไม่เข้าลักษณะเป้นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(14) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ถ้ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปที่ถือเป็นรายจ่าย ดังนี้

-รายจ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ หรือให้บริการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นนั้นเกี่ยวกับกิจการสาขาในประเทศไทย
-รายจ่ายเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนา โดยสาขาในประเทศไทยจะต้องได้รับการบริการหรือได้นำผลการค้นคว้าและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในกิจการสาขาในประเทศไทย
-รายจ่ายใดถ้าสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นได้นำไปหักเป็นรายจ่ายในกรคำนวณกำไรสุทธิของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นแล้วจะนำมาถือเป็นรายจ่ายของสาขาในประเทษไทยอีกไม่ได้
-รายจ่ายที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นเรียกเก็บมายังสาขาในประเทศไทย จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสาขาในประเทศอื่นๆ
-รายจ่ายดังกล่าวจะต้องมิใช่รายจ่ายของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นโดยเฉพาะ เช่น ค่าเช่าที่ทำการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเครื่องเขียน ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือเครื่องใช้รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ศัพท์บัญชี

1000 ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น

คำศัพท์บัญชี 800 คำ ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น ศัพท์บัญชี 5 หมวด ศัพท์บัญชีหมวดสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน ศัพท์บัญชี ภาษาอังกฤษ pdf คําศัพท์บัญชี อังกฤษ คํา ศัพท์บัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ
เปิดร้านอาหาร

รับจ่าย ไอเดียเปิดร้านอาหาร เรียน ตัวอย่าง

ร้านอาหาร ไอเดียเปิดร้านอาหาร การจดทะเบียนร้านอาหาร แชร์ประสบการ์ณร้านอาหาร ต้นทุนร้านอาหาร ทําบัญชีร้านอาหาร excel เรียน ทำบัญชีร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร ฟรี บัญชีรายรับรายจ่ายร้านอาหาร บัญชีร้านอาหาร pantip ตัวอย่าง บัญชีร้านกาแฟ รายรับรายจ่ายร้านอาหารตามสั่ง บัญชีร้านกาแฟ excel

ธุรกิจเครือข่าย mlm ความเสี่ยง โอกาส !

ธุรกิจ mlm มีอะไรบ้าง mlm ในไทย multi-level marketing หมายถึง mlm คือ แชร์ลูกโซ่ ธุรกิจ เครือ ขาย ออนไลน์ ธุรกิจเครือข่าย  ธุรกิจ เครือ ขาย คืออะไร ธุรกิจ MLM
ตู้คอนเทนเนอร์

ทำงานอยู่บริษัท ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

Click to rate this post! [Total: 163 Average: 5] ทำงานอยู่บริษัท ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และมีใบเสร็จ ค่า ยกตู้ 1000 บาท ต้องหักภาษี ทำงานอยู่บริษัท ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และมีใบเสร็จ ค่า ยกตู้ 1000 บาท ต้องหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3 เปอร์เซนหรือไม่ ในกรณีนี้ถือว่าเป้นค่าขนส่งค่ะ ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% สำนั …

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย Read More »

ค่าอินเตอร์เน็ต

หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

Click to rate this post! [Total: 163 Average: 5] ขอถามเรื่องการ หัก ณ ที่จ่าย ค่าอินเตอร์เน็ต ขอถามเรื่องการ หัก ณ ที่จ่าย ค่าอินเตอร์เน็ตหน่อยครับ +++ พึ่งเปิดบริษัทได้ไม่นาน ทำเองทั้งหมดเพราะรายได้ ยังไม่มากที่ผ่านมาก็จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตตามปกติไม่ได้ทำอะไร แล้วคิดว่าเอาไว้ทำเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทเฉย …

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย Read More »

ภงด 1 คือ หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน

Click to rate this post! [Total: 163 Average: 5] ในหน้านี้ รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภงด 1 ภงด 1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห …

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย Read More »

รวม สมการบัญชี 5 หมวด สูตร ทั้งหมด อังกฤษ !

สมการบัญชี 5 หมวด สมการบัญชี สูตร ตัวอย่างสมการบัญชี สมการบัญชี ทั้งหมด สมการบัญชี อังกฤษ แบบฝึกหัด สมการบัญชี  สมการบัญชีที่ถูกต้อง สมการบัญชี หนี้สิน
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม 7 ประเภท ขั้นตอน กฎหมาย

Click to rate this post! [Total: 163 Average: 5] ในหน้านี้ รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรโรงแรม บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจโรงแรม ห้องเช่า อพา …

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทย Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top