รับทำบัญชี.COM | รายได้ค่าโฆษณาปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 122 Average: 5]

รายได้ค่าโฆษณา

รายได้ค่าโฆษณา คือ (Advertising revenue)

รายได้ค่าจากค่าโฆษณา หมายถึง รายได้ที่เป็นการประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เป็นเครื่องมือสื่อสารทางเพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จักและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น ในอดีตการเริ่มต้นของการโฆษณาจะเป็นลักษณะของการร้องป่าวประกาศเชิญชวน ปัจจุบันทำโดยเผยแพร่หลากหบายมากขึ้น

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้จากค่าโฆษณา

1.เมื่อกิจการได้รับเงินสดจากการให้บริการโฆษณาถือเป็น ถือเป็นรายได้ค่าโฆษณา

รายได้ค่าโฆษณา คือ
รายได้ค่าโฆษณา คือ

รายได้ค่าโฆษณา อยู่หมวดไหน

รายได้ค่าโฆษณา อยู่หมวด 4 รายได้