รายได้ค้างรับ

รับทำบัญชี.COM | รายได้ค้างรับปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ คือ

รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes) กิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระและมีสิทธิในการเรียกร้องเงินในอนาคต ซึ่งจะถูกปรับปรุงบัญชีเป็นรายงานส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นต้น

รายได้ค้างรับ อยู่หมวดไหน

รายได้ค้างรับ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

อ่านเพิมเติม >> ดอกเบี้ยค้างรับ

รายได้ค้างรับ คือ
รายได้ค้างรับ คือ
Click to rate this post!
[Total: 188 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )