รายได้ค้างรับ คืออะไร ประเภทบันทึกหมวดบัญชี || รับทำบัญชี.COM

รายได้ค้างรับ
[Total: 1478 Average: 5]

รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ คือ ?

รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes) กิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระและมีสิทธิในการเรียกร้องเงินในอนาคต ซึ่งจะถูกปรับปรุงบัญชีเป็นรายงานส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นต้น

รายได้ค้างรับ อยู่หมวดไหน ?

รายได้ค้างรับ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

รายได้ค้างรับ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top