3 รายได้จากการขายสด คือ บันทึกงบหมวดบัญชี

[Total: 378 Average: 5]

รายได้จากการขายสด

รายได้จากการขายสด คือ (Revenue from live sales) ?

รายได้จากการขายสด หมายถึง การขายสินค้าและรับเงินสดทันที

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้จากการขายสด ?

1.เมื่อกิจการขายสินค้าและรับเงินสดทันที

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top