รายได้จากการขายเชื่อ คือ (Revenue from sales believe)

[Total: 1 Average: 5]

รายได้จากการขายเชื่อ หมายถึง รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงินหลังขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว แต่ต้องรับรู้รายได้ และเป็นการให้เครดิตลูกค้า ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ต้องชำระภายใน 30 60 หรือ 90 เป็นต้น (บัญชีลูกหนี้) เมื่อครบกำหนดลูกค้าชำระเงินจึงค่อยบันทึกเป็นเงินสด

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้จากการขายเชื่อ

1.เมื่อกิจการขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน

2.เมื่อกิจการได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว จึงล้างบัญชีลูกหนี้

บทความแนะนำ

เงินปันผลค้างจ่าย คือ (Cash Dividends Payable)
สูตรหา ซื้อสุทธิ วิธีคำนวณหา ซื้อสุทธิ
สินค้าคงเหลือ อยู่หมวดไหน
อากรแสตมป์ คือ (Revenue stamp)
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง อยู่หมวดไหน
หนังสือบริคณห์สนธิ คือ (Memorandum)
นำมาใช้ กับรถของกิจการ หรือ รถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้ หรือยินยอมให้ใช้ ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
วงจรบัญชี คือ ( Account cycle )
ลูกหนี้ คือ (Receivable)
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย คือ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Advance check)
สินค้าคงเหลือ มีกี่ประเภท สินค้าคงเหลือ แบ่งตาม ประเภทของ ธุรกิจ
สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น วิธีคำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
เช็คจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดไหน
สูตรหา ต้นทุนขาย วิธีคำนวณหา ต้นทุนขาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *