รับทำบัญชี.COM | ยูทูปเบอร์รายได้จากยูทูปล้านวิวได้ประมาณ?

Click to rate this post!
[Total: 236 Average: 5]

รายได้จากยูทูป

รายได้จาก YouTube สามารถมาจากหลายแหล่งและช่องทางต่างๆ ขึ้นอยู่กับความนิยมของเนื้อหาและวิธีการก่อนได้รับรายได้ ดังนี้

 1. โฆษณา ผู้ใช้ YouTube ที่มีช่องทางที่มีความนิยมสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube (YouTube Partner Program) เพื่อเปิดใช้โฆษณาบนวิดีโอของตน และได้รับรายได้จากการกดคลิกโฆษณาหรือการแสดงโฆษณา ประโยชน์จากโครงการนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนการกดคลิกและการแสดงโฆษณาของช่องทางนั้นๆ

 2. สปอนเซอร์ นักเลงเนื้อหาที่มีความนิยมสูงอาจได้รับโอกาสในการสปอนเซอร์ (Sponsorship) จากบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา รายได้ที่ได้รับจากสปอนเซอร์อาจแตกต่างกันตามขนาดและความนิยมของช่องทางนั้นๆ

 3. สมาชิกที่ชำนาญ YouTube ได้เปิดโอกาสให้แชนแนลที่มีกว่า 30,000 สมาชิกที่ชำนาญ (YouTube Premium Subscribers) สามารถรับรายได้จากการเปิดใช้งาน YouTube Premium เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาที่ไม่มีโฆษณา

 4. การขายสินค้าและบริการ นักเลงเนื้อหาสามารถใช้ YouTube เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของพวกเขา เช่น สินค้าแฟชั่น, หนังสือ, บริการออนไลน์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับพวกเขา

 5. การขอร่วมทำงาน บางครั้งนักเลงเนื้อหาอาจได้รับเสนอทำงานร่วมกับบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น การถ่ายทำโฆษณา, งานการถ่ายภาพ หรือโครงการอื่นๆ ซึ่งจะได้รับรายได้เมื่อทำงานนั้นสำเร็จ

ควรทำความเข้าใจว่ารายได้จาก YouTube ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตามและการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจที่มีให้แก่ผู้ชม สิ่งที่สำคัญคือความมุ่งมั่นและความพยุงทางในการสร้างเนื้อหาที่ดีและน่าสนใจให้กับผู้ชมของคุณ

ยอดวิวในยูทูป ได้เงินยังไง

ใน YouTube, การมีจำนวนวิวสูงไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับเงินโดยตรงจาก YouTube การมีจำนวนวิวสูงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความนิยมและความสำเร็จในแพลตฟอร์มนี้ หากคุณต้องการทำรายได้จาก YouTube จากวิดีโอของคุณควรเข้าร่วมในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube (YouTube Partner Program) ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะในบางประเทศและต้องตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย YouTube ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเวลาไปเวลา

เมื่อเข้าร่วมในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ คุณจะมีโอกาสให้เปิดใช้โฆษณาบนวิดีโอของคุณ ผู้ชมที่คลิกโฆษณาหรือมีการแสดงโฆษณาบนวิดีโอของคุณจะเป็นที่มาของรายได้ในโปรแกรมนี้ นอกจากนี้ยังมีรายได้จาก YouTube Premium ที่ผู้ชมจ่ายค่าสมัครสมาชิกเพื่อรับชมเนื้อหาใน YouTube ที่ไม่มีโฆษณา นักเลงเนื้อหาที่ชำนาญ (YouTube Premium Subscribers) สามารถรับรายได้จากการเปิดใช้งาน YouTube Premium ดังนั้นรายได้ของคุณจะมาจากรายได้โฆษณาและรายได้ YouTube Premium ที่คลิกโฆษณาบนวิดีโอของคุณ

ควรทำความเข้าใจถึงนโยบายและข้อกำหนดของ YouTube เกี่ยวกับการทำรายได้และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์เพื่อทำให้คุณเข้าใจถึงวิธีการรับรายได้จาก YouTube และการเติมเต็มสิ่งที่คุณคาดหวังได้รับจากแพลตฟอร์มนี้

รายได้จากยูทูป 1ล้านวิว

การคำนวณรายได้จาก YouTube ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงประเภทของโฆษณา ความน่าสนใจของเนื้อหา และจำนวนผู้ชมที่เปิดใช้โฆษณาบนวิดีโอของคุณ ในการที่จะคำนวณรายได้ คุณควรต้องเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ชมให้มากที่สุด

ควรทำความเข้าใจว่ารายได้ที่ได้รับจาก YouTube จะไม่คำนวณตรงตามจำนวนวิว แต่อาจคำนวณตามจำนวนผู้ชมที่คลิกโฆษณาหรือมีการแสดงโฆษณาบนวิดีโอของคุณ นอกจากนี้ยังมีรายได้จาก YouTube Premium ที่มาจากผู้ชมที่จ่ายค่าสมัครสมาชิกเพื่อรับชมเนื้อหาใน YouTube ที่ไม่มีโฆษณา รายได้จาก YouTube Premium นี้จะแบ่งปันให้กับนักเลงเนื้อหาที่ชำนาญ (YouTube Premium Subscribers) ที่เปิดใช้งานในเนื้อหาของคุณ

ขออภัยที่ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะได้รับจาก 1 ล้านวิวเฉพาะเจาะจงได้ เนื่องจากยังขาดทราบข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา ประเภทของโฆษณา และนโยบายของ YouTube ในช่วงเวลาปัจจุบัน หากคุณต้องการคำนวณรายได้ที่เป็นไปได้จากวิว ควรตรวจสอบนโยบายและข้อมูลที่ให้กับโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube หรือศึกษาข้อมูลจากนักเลงเนื้อหาที่มีประสบการณ์ในการทำรายได้จาก YouTube เพื่อเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทำรายได้ในแพลตฟอร์มนี้

สร้างรายได้จากยูทูป เงื่อนไข

การสร้างรายได้จาก YouTube มีเงื่อนไขและนโยบายที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งตัวอย่างเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่

 1. เปิดใช้งานโปรแกรมพาร์ทเนอร์ (YouTube Partner Program) เพื่อเริ่มทำรายได้จาก YouTube, คุณต้องเปิดใช้งานโปรแกรมพาร์ทเนอร์ ซึ่งต้องตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดย YouTube โดยสำหรับบางประเทศคุณอาจต้องมีจำนวนวิวขั้นต่ำในช่วงสัปดาห์หรือเดือนที่กำหนดเพื่อมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้

 2. นโยบายเนื้อหา เนื้อหาของคุณต้องเป็นแบบไม่ร้ายแรง ไม่ล่วงหน้า ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และคุณลักษณะอื่นๆ ที่กำหนดโดย YouTube ควรให้ความสำคัญในการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจให้กับผู้ชมของคุณ

 3. นโยบายการโฆษณา ควรปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาของ YouTube และไม่ควรรวมเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เหมาะสมในโฆษณาของคุณ

 4. การส่งเสริมการคลิกโฆษณาหรือการเปิดใช้งาน YouTube Premium ควรสร้างเนื้อหาที่สร้างความน่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ชมให้มากที่สุด รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ชมเปิดใช้โฆษณาหรือเปิดใช้งาน YouTube Premium เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคุณ

 5. การทำสินค้าและบริการ หากคุณขายสินค้าหรือให้บริการผ่านช่องทาง YouTube ควรปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญในการให้บริการที่ดีและความพยุงทางในการเสนอขาย

 6. การแบ่งปันรายได้ หากคุณสร้างเนื้อหาร่วมกับผู้อื่นในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ ควรปฏิบัติตามนโยบายการแบ่งปันรายได้ตามที่กำหนดโดย YouTube

ควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายของ YouTube เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสร้างรายได้จาก YouTube อย่างถูกต้องและได้รับความเป็นธรรมในการทำธุรกิจในแพลตฟอร์มนี้

รายได้ยูทูปเบอร์ต่อเดือน

การรายได้จาก YouTube ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของเนื้อหา ความนิยมของช่องทาง จำนวนผู้ติดตาม จำนวนวิว ประสบการณ์ของนักเลงเนื้อหา และนโยบายของ YouTube ต่อเดือน ซึ่งคำถามที่กำหนดขอรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพื่อ YouTuber ไม่มีคำตอบที่แน่นอน แต่ข้อมูลที่กำลังส่งท่านคือสถานะปัจจุบันของตลาดในกันยายน 2021

ตามข้อมูลของ Social Blade (เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคม) แนะนำให้ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเท่านั้นเนื่องจากข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างเวลา

 • ค่าเฉลี่ยต่อ 1,000 วิว (Average CPM) ประมาณ 0.50 – 2.00 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งคำนวณจากรายได้ที่ได้รับต่อ 1,000 วิว

 • ค่าเฉลี่ยต่อเดือน ตามข้อมูลประมาณการใน Social Blade ควรคำนึงถึงจำนวนวิวของช่องทางและประเภทของเนื้อหา รายได้ต่อเดือนอาจตั้งแต่ไม่กี่ดอลลาร์ถึงหลักร้อยดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือแม้กระทั่งเกินหลักพันดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับช่องที่มีความนิยมและจำนวนผู้ติดตามที่มาก

 • อย่างไรก็ตาม ควรทำความเข้าใจว่ารายได้ในแต่ละเดือนจะมีความผันผวนและไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับการเสนอเนื้อหาและนโยบายของ YouTube และนักเลงเนื้อหาจะต้องคำนึงถึงการทำธุรกิจใน YouTube ให้แม่นยำ และรับผิดชอบในการเติบโตและส่งเสริมแพลตฟอร์มนี้ในทางที่เป็นสิ่งที่ดีและน่าเชื่อถือ ควรตรวจสอบนโยบายและข้อกำหนดของ YouTube เพื่อความเข้าใจและความเข้าใจต่อการทำรายได้ในแพลตฟอร์มนี้

รายได้จากยูทูป เสียภาษี

การเสียภาษีต่อรายได้จาก YouTube ขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีของประเทศที่คุณอาศัยอยู่และทำธุรกิจ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงในเวลาต่างๆ การเสียภาษีอาจคำนวณจากรายได้ที่ได้รับจาก YouTube หรือรายได้ทั้งหมดของคุณ (รวมถึงรายได้จากแหล่งอื่นๆ)

สำหรับบางประเทศ นักเลงเนื้อหาอาจต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีเมื่อมีรายได้จาก YouTube และต้องรายงานรายได้ดังกล่าวในการยื่นภาษี ระบบการเสียภาษีอาจแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล หรือภาษีเกี่ยวกับความสำเร็จการเป็นนักเลงเนื้อหา

เนื่องจากฉันไม่มีข้อมูลสำหรับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ควรปรึกษากับนักบริหารการเงินหรือทนายความในประเทศของคุณเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้จาก YouTube และการสร้างรายได้อื่นๆ ในเวลาปัจจุบัน นอกจากนี้ยังควรเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีและการทำธุรกิจในประเทศของคุณเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ YouTube ของคุณให้ประสบความสำเร็จและประโยชน์ในทางที่เกินคาดคิด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )