รายได้ส่วนเพิ่ม คือ

รับทำบัญชี.COM | รายได้ส่วนเพิ่มปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

รายได้ส่วนเพิ่ม

รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )

รายได้ส่วนเพิ่ม (Incremental Revenue) คือ รายได้หรือรายรับที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กิจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตปกติของกิจการ

รายได้ส่วนเพิ่ม รายได้ที่ธุรกิจหรือองค์กรทางการเงินได้จากกิจกรรมหรือแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักหรือแหล่งรายได้หลักของธุรกิจนั้น ๆ รายได้ส่วนเพิ่มสามารถมาจากหลายแหล่งและมีหลายรูปแบบตามลักษณะของธุรกิจหรือองค์กร ตัวอย่างของรายได้ส่วนเพิ่มรวมถึง

  1. ค่าบริการเสริม รายได้ที่ได้จากการให้บริการเสริมที่ไม่ใช่ส่วนหลักของธุรกิจ เช่น ค่าบริการติวเตอร์ในสถาบันการศึกษา, ค่าบริการจัดงานเลี้ยงในร้านอาหาร, ค่าบริการจัดงานแต่งงานในโรงแรม เป็นต้น.

  2. การจัดกิจกรรมพิเศษ รายได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษเช่น งานแสดงสินค้า, คอนเสิร์ต, การแข่งขันกีฬา, หรืองานเทศกาล ซึ่งสามารถมีรายได้จากการขายตั๋ว, การจำหน่ายสินค้าหรือบริการในงาน, หรือการระดมทุนจากผู้สนับสนุน.

  3. การลงทุน รายได้จากการลงทุนในหลายรูปแบบ เช่น รายได้จากดอกเบี้ยสินทรัพย์, การขายหุ้นหรือทรัพย์สิน, รายได้จากการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์, หรือการลงทุนในกิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ.

  4. สิ่งของและทรัพย์สิน รายได้จากการขายทรัพย์สินหรือสินค้าที่ไม่ได้เป็นส่วนหลักของธุรกิจ ซึ่งอาจมาจากการขายสินค้าเหลือจากคลังสินค้าหรือสินค้าที่ถูกจำหน่ายในการลดราคา.

  5. ค่ามัดจำ รายได้จากการรับเงินมัดจำเมื่อลูกค้าทำการจองหรือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ โดยมักถูกหักลงบัญชีรายได้เสมือนกับรายได้จริงเมื่อลูกค้าใช้งานหรือรับสินค้า.

  6. ค่าคอมมิชชัน รายได้ที่ได้จากการร่วมงานหรือการแนะนำสินค้าหรือบริการของบริษัทอื่น ๆ โดยรับค่าคอมมิชชันเป็นการตอบแทน.

รายได้ส่วนเพิ่มเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้รวมของธุรกิจหรือองค์กร และอาจช่วยให้ธุรกิจมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงและหลากหลายมากขึ้นในระยะยาว

รายได้ส่วนเพิ่ม คือ
Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )