ปป

ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ปิดงบไปแล้ว

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ปิดงบไปแล้ว

ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ปิดงบไปแล้ว

ปิดงบการเงินปี 2555 ไปแล้ว แต่ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 55 จะต้องทำอย่างไรค่ะ

ปิดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ยื่นงบการเงินหรือยังค่ะ ถ้ายื่นแล้วต้องปรับปรุงงบการเงินค่ะ แต่ถ้ายอดค่าใช้จ่ายนั้นไม่สูงก็ไม่ควรที่จะปรับปรุงงบการเงินค่ะ

จะต้องทำการแก้ไขข้อผิดพลาดคะ เมื่อลืมลงค่าใช้จ่ายปี 2555 จะทำให้ค่าใช้จ่ายปี 2555 น้อยไป และส่งผลให้กำไรสะสมของปี 2555 สูงไป เมื่อพบข้อผิดพลาดในปี 2556
ก็ต้องแก้ไขที่กำไรสะสมคะจะต้องลดกำไรสะสมลงไป แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนถึงปี 2557
ก็ไม่ต้องแก้ไขคะ เพราะตัวเลขทางบัญชีจะชดเชยกัน เพราะกำไรสะสมของต้นปี 2556 จะสูงไป
และกำไรขาดทุนของปี 2556 จะต่ำไป จึงทำให้กำไรสะสมปลายปี 2556 ชดเชยกันพอดี (ถ้าผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะ)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ปิดงบการเงินปี 2555 ไปแล้ว แต่ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 55 จะต้องทำอย่างไรคะ


ตอบ: ปิดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ยื่นงบการเงินหรือยังค่ะ ถ้ายื่นแล้วต้องปรับปรุงงบการเงินค่ะ แต่ถ้ายอดค่าใช้จ่ายนั้นไม่สูงก็ไม่ควรที่จะปรับปรุงงบการเงินค่ะ
ตอบ: [b][center] +++++ wanwan004 +++++ [/center] จะต้องทำการแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะ เมื่อลืมลงค่าใช้จ่ายปี 2555 จะทำให้ค่าใช้จ่ายปี 2555 น้อยไป และส่งผลให้กำไรสะสมของปี 2555 สูงไป เมื่อพบข้อผิดพลาดในปี 2556 ก็ต้องแก้ไขที่กำไรสะสมคะจะต้องลดกำไรสะสมลงไป แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนถึงปี 2557 ก็ไม่ต้องแก้ไขค่ะ เพราะตัวเลขทางบัญชีจะชดเชยกัน เพราะกำไรสะสมของต้นปี 2556 จะสูงไป และกำไรขาดทุนของปี 2556 จะต่ำไป จึงทำให้กำไรสะสมปลายปี 2556 ชดเชยกันพอดี (ถ้าผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะ) wanwan029

Leave a Comment

Scroll to Top