ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย?

Click to rate this post! [Total: 96 Average: 5] ในหน้าน …

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไรคะ
กรณีได้หัก ภาษีเงิสนได้ ณ ที่จ่าย ไว้แล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แต่มิได้นำส่ง ผู้จ่ายเงินได้ต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ควรจะยื่นไปแล้วเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อผู้จ่ายเงินหรือนายจ้าง หากคุณลืมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว คุณควรติดต่อผู้จ่ายเงินหรือนายจ้างที่ทำหน้าที่หักภาษีเพื่อขอข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนและชำระภาษีที่ครบถ้วน คุณอาจต้องขอรับแบบฟอร์มที่ถูกต้องหรือเอกสารการจ่ายเงินต่าง ๆ จากผู้จ่ายเงินหรือนายจ้างนั้น

  2. ยื่นภาษีที่ลืม หลังจากที่คุณได้รับข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น คุณจะต้องทำการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลืมไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ คุณสามารถทำการยื่นภาษีได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้านของคุณ

  3. ชำระค่าปรับ (ถ้ามี) หากคุณลืมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กำหนด อาจมีค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการชำระภาษี คุณควรตรวจสอบกับสำนักงานสรรพากรเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าปรับและวิธีการชำระ

  4. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลืมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอนาคต คุณควรจัดการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินและภาษีให้เป็นระเบียบ และติดตามกำหนดการยื่นภาษีอย่างใกล้ชิด

การลืมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาจทำให้คุณต้องเสียค่าปรับและมีผลกระทบต่อบันทึกการชำระภาษีของคุณ ดังนั้น ควรระวังและปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงินอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการลืมในอนาคต

ลาซาด้า Lazada #5 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของในลาซาด้าแบบไม่สต๊อกของ อยากขายของใน lazada ต้องทำอย่างไร ขายของในลาซาด้า ได้เงินยังไง ขายของในลาซาด้า เสียค่าอะไรบ้าง ขายของในลาซาด้า ขายของใน ลาซา ด้า ดี ไหม วิธีขายของในลาซาด้าให้ขายดี ขายของในลาซาด้า หักกี่เปอร์เซ็นต์

การผลิตสื่อโฆษณา เส้นทางสู่ความสำเร็จ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สื่อโฆษณา มีอะไรบ้าง สื่อโฆษณา ตัวอย่าง สื่อโฆษณาสินค้า การตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา จะต้องคํานึงถึงสิ่งใด สื่อโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้าง การโฆษณาระดับชาติ มีลักษณะเป็นอย่างไร สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับออกบูธ นิทรรศการ งานแฟร์ ง่ายไม่ซ้ำใคร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักในการจัดงานแสดงสินค้า ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า หัวใจของการจัดแสดงสินค้า นโยบายการจัดแสดงสินค้าระยะสั้น ใช้เวลาในการจัดแสดงสินค้าประมาณกี่วัน เฉลยแบบฝึกหัดการจัดแสดงสินค้า หน้าที่ของผู้จัดแสดงสินค้าในยุคแรก มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ

ปรับ ใช้เทคโนโลยี เกี่ยว การค้าขายออนไลน์

ตัวอย่างเทคโนโลยีในอนาคต เทคโนโลยีในอนาคต 10 ปีข้างหน้า ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อ อาชีพ ของนักบัญชี อุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต ตัวอย่างเทคโนโลยีในปัจจุบัน เทคโนโลยีในอนาคต 50 ปีข้างหน้า การปรับตัว ของนักบัญชีกับ ai เทคโนโลยี10อย่าง
ปีการเงิน คือ

ปีการเงิน การวางแผนและการจัดการการเงินของคุณ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปีงบประมาณ เริ่ม-ตั้งแต่-เดือน-ไหน ปีงบประมาณ 2564 เริ่ม-ตั้งแต่-เดือน-ไหน ปีงบประมาณ 2566 เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด ปีงบประมาณ 2565 เริ่ม-ตั้งแต่-เดือน-ไหน ปีงบประมาณ ต้องมี พ.ศ. หรือไม่ ปีงบประมาณ คือช่วงใด ปีงบประมาณ 2565 นับอย่างไร ปีงบประมาณ 2566 คือช่วงเวลาใด ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top