ลูกจ้าง

รับทำบัญชี.COM | กรณีลูกจ้างมีนายจ้างจำเป็นต้องขึ้นทะเบียน?

Click to rate this post!
[Total: 47 Average: 5]

กรณีลูกจ้าง มีนายจ้าง 2 คน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ทั้งสองคนหรือไม่

ตอบ ไม่ค่ะ ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับสถานที่ทำงานที่ใดที่หนึ่งค่ะ

คำว่า “ลูกจ้าง” และ “นายจ้าง” เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางธุรกิจและการจ้างงานเพื่ออธิบายบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ทำงานและคนที่จ้างให้ทำงาน นี่คือความหมายของทั้งสองคำ

  1. ลูกจ้าง (Employee) ลูกจ้างคือคนที่ได้รับการจ้างงานโดยนายจ้าง (employer) เพื่อทำงานในองค์กรหรือบริษัท ลูกจ้างมักจะได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนตามสัญญาที่ได้ตกลงกับนายจ้าง พวกเขามีบทบาทในการปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือความสัมพันธ์ทางงานที่กำหนดไว้ และอาจมีสิทธิและความรับผิดชอบตามกฎหมายแรงงานและสัญญางาน.

  2. นายจ้าง (Employer) นายจ้างคือบุคคลหรือองค์กรที่จ้างลูกจ้างเพื่อทำงานในบริษัทหรือองค์กรของพวกเขา นายจ้างมีความรับผิดชอบทางกฎหมายในการจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาที่ได้ตกลง และต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง.

นอกจากนี้ คำว่า “นายจ้าง” อาจใช้ในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย เช่น “ผู้ประกอบการ” หรือ “ผู้จัดการ” ซึ่งอาจมีบทบาทในการบริหารหรือดูแลลูกจ้างและกิจการในรูปแบบต่าง ๆ ตามองค์กรหรือธุรกิจที่เป็นเรื่องแตกต่างกัน.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )