เพิ่มทุน เพื่อล้าง ขาดทุนสะสม

รับทำบัญชี.COM | ล้างขาดทุนสะสมเพิ่มทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมทางภาษี?

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

ล้างขาดทุนสะสม

เพิ่มทุน เพื่อล้าง ขาดทุนสะสม ทางภาษี

การลงทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม จะทำให้ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยกมาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งสามารถใช้หักกับกำไรสุทธิทางภาษีหายไปด้วยหรือไม่
ไม่หายไปไหนครับ ก็ยังอยู่ในแบบ ภงด. 50 คือทางบัญชีการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจะทำให้ขาดทุนลดลง งบดูดีขึ้น มีกำลังใจฟื้นฟูกิจการกัน ถ้าให้ทำใช้หนี้แล้วยังต้องทำใช้ขาดทุนสะสมมหาศาล ก็คงหมดกำลังใจกันไปเหมือนกัน
บริษัทฯ ที่ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมทางบัญชียังคงใช้สิทธิการหักผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมาจากปีก่อนๆ ได้เหมือนเดิมทุกประการ แต่ต้องเป็นขาดทุนทางภาษีที่ยกมาไม่เกินกว่า 5 รอบบัญชี นับจากปีปัจจุบันขึ้นไป สุดแล้วแต่ว่าบริษัทฯ จะมีปัญญาทำกำไรเพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีหรือไม่มากกว่าไม่เช่นนั้น จะเห็นขาดทุนสะสมตกน้ำ (หมดอายุ….เพราะมันว่ายน้ำไม่เป็น) ไปปีแล้วปีเล่าจนครบ 5 ปี อย่างไรก็เอาใจช่วยครับฟื้นกันเยอะ คนที่อยู่จะได้ไม่ต้องถูกเรียกขยายฐานภาษีกัน
ที่มา :คุณประวัติ ฐิรโฆไท หนังสือ Make Money

 
ล้างขาดทุนสะสม
ล้างขาดทุนสะสม