วิธีการวางแผนภาษี

วิธีการวางแผนภาษี ทำไมต้องวางแผนภาษี

Click to rate this post!
[Total: 374 Average: 5]

วิธีการวางแผนภาษี ทำไมต้องวางแผนภาษี

วิธีการวางแผนภาษี ทำไมต้องวางแผนภาษี

ทำไมถึงต้องวางแผนภาษีกันด้วยครับ

ตอบ: +++ ทำไมต้องมีการวางแผนภาษี +++
1. เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อป้องกันโทษ และความรับผิดจากการเสียภาษีที่ผิดพลาด
3. เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางที่ประหยัดภาษีสูงสุด
4. ช่วยลดต้นทุนทำให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อรักษาความมั่งคั่งของผู้เสียภาษี
+++ ผลกระทบจากการวางแผนภาษีที่ผิดพลาด +++
1. ต้องเสียภาษีเพิ่มเติม
2. ต้องเสียเบี้ยปรับ
3. ต้องเสียเงินเพิ่ม
4. ต้องรับโทษทางอาญา ( ปรับ , จำคุก )
5. อาจถึงขั้นสูญเสียธุรกิจที่สร้างสมมา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top