รับทำบัญชี.COM | การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง แผนการเงิน?

เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพการเงินการทองของครอบครัวตนเองนั้น

                 การจัดทำบัญชีครัวเรือน ที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะนำมาให้ประชาชนใช้ เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพการเงินการทองของครอบครัวตนเองนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากหากทำได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะว่า หากมีการจดบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดได้ทุกบาททุกสตางค์จริงแล้ว จะทำให้รู้ได้ทันทีเลยว่า ในแต่ละเดือนนั้น เราใช้จ่ายเงินไปในทิศทางไหน มันจะเป็นตัวกำหนดให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสมไหม จะเป็นตัวบอกพฤติกรรมของเราว่า เราใช้เงินได้สมเหตุสมผลไหม
                นั่นคือแนวทางที่รัฐบาลจะนำมาให้ประชาชนใช้และเดินตามหลักการเศรษฐกิจพอพียงของในหลวงในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวจะ ทำให้เรามีข้อมูลในเดือนถัดไปในการสามารถวางแผนการใช้เงิน อันจะกลายเป็นนิสัยที่สำคัญ ทำให้เราเป็นคนละเอียดรอบคอบและมีเหตุมีผลในตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมด้านอื่นๆอีกตามมาได้ จะได้รู้ว่าเราจะประหยัดหรือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง  มาลองดูกันว่า วิธีการเราจะทำกันยังไง
1. หัดจัดทำบัญชีรับจ่ายเงินรายเดือนของตนเอง จดเอาไว้ว่า เราใช้เงินไปในกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึง เช่น เราเที่ยวกลางคืนบ่อยๆ เงินทองหมดไปกับการเที่ยวกลางคืนมาก เราอาจจะกลับมาทบทวน กำหนดกรอบและขอบเขตการเที่ยวน้อยลง เหลือเดือนละสองครั้ง เป็นต้น
2.หัดเปรียบเทียบคุณภาพของและราคา บางคน ซื้อตามใจตนจนเคย ไม่เคยตรวจสอบคุณภาพและราคาของสิ่งของ เพราะว่าคุณภาพนั้นมันจะแปรผันตรงกับราคา คือของดีก็ราคาแพง แต่คำว่า ของดีราคาแพง กับของถูกราคาแพงมันต่างกันคนละเรื่อง
3.หมั่นทบทวนบัญชีการใช้จ่ายของตนเองเสมอ ว่าเราใช้จ่ายไปในเรื่องใดมากที่สุด เหมาะสมไหม มีความจำเป็นเพียงพอไหม เพราะมีบางครั้งที่เราซื้อของมาเราไม่ได้แกะออกมาดู หรือเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยด้วยซ้ำ
4.ใช้ให้น้อยกว่ารายรับเสมอ หมั่นจดบันทึกและตั้งกติกาของตนเองว่า จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นให้ได้ โดยอาจจะตั้งเป็นเป้าหมายเดือนละ 10 เปอร์เซ็นต์ ก็ได้ และนำส่วนที่ลดการใช้จ่ายนั้นไปไว้ในส่วนการออม เป็นต้น
5.อย่าซื้อของเพราะการเผื่อว่าจะได้ใช้ หรือซื้อเพราะว่าโปรโมชั่น หรือลดกระหน่ำใดๆ เพราะการซื้อของลดราคาอาจจะไม่ใช่สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดการสูญเปล่า หรืออย่าซื้อของเพราะเกรงใจคนอื่น เช่นพนักงาน หรือเพื่อน จงจำไว้เสมอ เราซื้อเราเป็นคนใช้ และมันเป็นเงินของเรา
                การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำเดือน นอกจากจะทำให้เรารู้ตัวว่า เราใช้จ่ายไปในทิศทางใดแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เราเป็นคนที่ชอบวางแผน ชอบมีกรอบและขอบเขตในตัวเอง เป็นคนละเอียดอ่อน ละส่งผลต่อแผนการใช้และออมเงินที่สำคัญของชีวิตของเราทีเดียว

 
เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพการเงินการทองของครอบครัวตนเองนั้น
Click to rate this post!
[Total: 112 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )